Betald annons med länk

2015 > 02

Video: Norsk Elbilforening

Danmarks plass i Bergen har troligtvis världens största snabbladdstation med universalladdare för alla bilmärken. Stationen har inte mindre än 14st snabbladdpunkter.

Denna laddstation är ett bra exempel på vad som krävs ganska snabbt när elbilsparken växer. Detta bör man ta lärdom av även i Sverige och bygga för framtiden även här! Att sätta upp 1st Comboladdare (med CCS, CHAdeMO och AC Typ 2) på en laddplats idag och sedan komplettera med fler om 2år kommer att bli onödigt dyrt om man inte redan idag väljer att förbereda för fler snabbladdare.

Att förbereda bytyder inte att man måste sätta upp alla snabbladdarna för framtida behov idag, men att välja en plats där det finns både utrymme för flera snabbladdare och möjlighet att ansluta dessa framtida snabbladdare till elnätet! 

Per Jeppson
Laddaelbilen.se


 

Läs hela inlägget »

Elon Musk har en klar bild av när det kommer att vara svårare att hitta bensinstationer än laddstationer för elbilar!

Läs hela inlägget »

Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljningen av laddbara bilar har ännu inte tagit fart, men äntligen finns förutsättningarna i form av bra bilmodeller och ett växande antal laddstationer. I detta läge spelar små signaler stor roll. Att göra det dyrare att åka på långfärd i elbil än i fossilbil är en signal i helt fel riktning.

Hittills har det bästa plånboksargumentet för elbilar varit den låga milkostnaden. Att ladda sin elbil på en laddstation är oftast gratis. Laddar man elbilen hemma kan man köra för 2-3 kronor milen, om man bara räknar drivmedelskostnaden. Att köra en bensin- eller dieselbil är ungefär tre gånger dyrare.

För den som laddar sin elbil med Vattenfalls eller Fortums snabbladdare kommer det i bästa fall bli lika dyrt att köra på el som att köra på bensin eller diesel, i sämsta fall dubbelt eller tredubbelt så dyrt. Det är svårt att sätta exakta siffror på milkost­naden eftersom laddningseffekten beror på hur fulladdat batteriet är, och även på ladd­aren och bilmodellen.

– Detta besked kommer i ett läge när elbilsförsäljningen står och stampar på en låg nivå, säger Martin Prieto Beaulieu, presstalesman för Gröna Bilister. I januari nyregistrerades 78 elbilar, vilket är lägre än genomsnittet för 2014. Vad vi skulle behöva istället är fler positiva incitament, även om de huvudsakligen är symboliska, som parkeringsförmåner.

Kraftbolagen motiverar det höga minutpriset med att de har stora investeringskostnader för snabbladdarna. Dessutom står bilarna och laddar onödigt länge när det är gratis. Det ökar risken att laddstationen är upptagen när man behöver ladda sin bil.

– Det stämmer att snabbladdarna är dyra, säger Martin Prieto Beaulieu. De är så dyra att ett minutpris på tre kronor inte alls räcker för att täcka kostnaderna, åtminstone inte i dagsläget när elbilarna är få och laddstationerna endast används sporadiskt.

– Därför handlar det hela om att sända signaler, säger Martin Prieto Beaulieu. Kraftbolagen signalerar att de har utgifter. Gröna Bilister skulle önska att de istället väljer att signalera att de tar klimathotet på allvar, att de vill bidra till omställningen till en fossilfri fordonspark.

– Om de så vill kan de se gratis eller billig snabbladdning som en ovanligt meningsfull post i sin marknadsförings­budget, fortsätter Martin Prieto Beaulieu. För att få tillbaka investerade pengar måste kraftbolagen först bidra till att de laddbara bilarna blir så många att laddstationerna används flitigt. Då kan de ta ordentligt betalt.

– Risken är att den enda effekten av den nuvarande prissättningen blir att folk väljer andra snabbladdare, säger Martin Prieto Beaulieu. Fortums och Vattenfalls laddare kommer att stå oanvända. Då får de ändå inte in några pengar.

– När marknaden mognat bör dock laddningen kosta pengar överallt, av precis de skäl kraftbolagen anger, säger Johanna Grant, ordförande för Gröna Bilister. Gratis laddning kan dessutom uppmuntra till onödigt bilåkande. Det är en subvention som gör nytta på kort sikt. På lång sikt är det bättre att subventionera kollektivtrafiken än biltrafiken.

Källa: mynewsdesk.com

 

Läs hela inlägget »

Artikeln från Gröna Bilister satte igång kommentarerna angående hur mycket man är beredd att betala för att kunna ladda publikt. Med anledning av detta så skulle vi på Laddaelbilen.se vilja få in våra besökares synpunkter på hur mycket ni är beredda att betala för att ladda?

Hur mycket skall det kosta att ladda publikt?
När är ni berädda att betala för laddning?
Hur mycket?
Snabbladdning?
Långsamsam laddning?
Motorväg?
Parkeringshus?
Övriga kommentarer?

Vi tror att inte bara vi på Laddaelbilen.se utan alla ni besökare är intresserade hur andra resonerar kring detta heta ämne!

Fyll i vår enkät på länken här! 
(sammanställning av svaren presenteras på laddaelbilen 2015-03-01)

Kommentera gärna i kommentarsfältet nedan!
 

Läs hela inlägget »
loading...

Här ovan ser ni den...Tesla Model X med dragkrok ute i trafiken. Denna Model X i en annan färg än vit, vilket bekräftar att mer än ett ex av Model X existerar!

Bilen på bilderna är lätt kamouflerad och med backspeglar som är provisoriskt monterade. Det är även ett större hål ovanför dragkroken som påverkar bilden av hur den kommer att se ut baktill.
Även visst kamouflage av bakljus, framljus och bilens front finns.

Nu vill vi se bilder från trafiken även med ett släp efter bilen!

Bilder:"Bay Area Car Spotters"

Läs hela inlägget »

Under januari ökade antalet laddbara fordon i Sverige med 312 stycken, vilket kan jämföras med samma månad föregående år då ökningen var 139 fordon. Det totala beståndet uppgick i slutet av januari till 8 365 fordon, fördelat på 5 139 laddhybrider, 2 223 eldrivna personbilar, 855 eldrivna lätta lastbilar samt 148 eldrivna fyrhjuliga mc.

På www.elbilsstatistik.se finns ytterligare information om det laddbara beståndet, inklusive grafer och andra visualiseringar av intressant statistik.

Beståndsökningen för januari är den lägsta på 11 månader, och är en bra bit under genomsnittet för 2014. Föregående år ökade beståndet av laddbara fordon med i genomsnitt 392 fordon per månad. Den låga beståndsökningen kan till viss del förklaras med den osäkerhet kring supermiljöbilspremien som präglade slutet av 2014. Tills vidare är dock osäkerheten borta. Det finns medel anslagna till 5 375 fordon, men det är inklusive ca 1 000 fordon som såldes 2014 och som erhåller premien retroaktivt.

- Osäkerheten har satt tydligt avtryck, förhoppningsvis hanteras detta bättre nästa gång. Nu blickar vi framåt och hoppas att de 75 mkr som anslagits för laddinfrastruktur snabbt blir tillgängliga. Med bättre laddinfrastruktur, fler laddbara modeller på marknaden och ökande kunskap om laddbara fordon kan 2015 bli ett riktigt bra år för el som fordonsbränsle, säger Olle Johansson, VD Power Circle.

Laddhybrider, främst Mitsubishi Outlander, fortsätter att dominera beståndsökningarna. Sammantaget är 61 procent av de laddbara fordonen i Sverige laddhybrider. De flesta laddbara fordonen ägs av juridiska personer (83 procent), vilket är en trend som håller i sig.

De vanligaste elbilarna i Sverige är Nissan Leaf (821 st) och Renault Kangoo (722 st). Bland laddhybriderna är Mitsubishi Outlander (2 457 st) och Volvo V60 (1 167 st) vanligast.

Från och med 2015-01-01 inkluderas fordon i statistiken som Transportstyrelsen tidigare exkluderat p.g.a reklamspärr. Detta berör 125 fordon.

Källa: powercircle.org

Läs hela inlägget »

Apple jobbar nu med ett project "Titan" , en Mini Van liknande elbil. De har bl.a. tagit hjälp av före detta Tesla anställda. Det är ingen hemlighet att både Tesla och Apple "Headhuntar" personal från respektive företag. Det går rykten om extrema bonusar och 60% procentiga lönehöjningar.

Om det verkligen kommer fram någon serietillverkad bil från Apple får tiden utvisa, men onekligen är det spännade.

Läs hela inlägget »

Pressmeddelanden

Laddaelbilen.se är Sveriges största informations, diskussions och nyhetsportal för dig som vill veta mer och hålla dig uppdaterad om elbilar, laddhybrider och laddning - på svenska.

 
Skicka oss ett tips

Berätta om din elbil

- Ge oss förslag på förbättringar

- Annonsera för rätt målgrupp

 

Alla nyheter

Gilla oss på Facebook