Betald annons med länk

2014 > 08

Från vänster:  Peter Knutsson, Christer Nilsson, Anders Östlund och Peter Danielsson Från vänster: Peter Knutsson, Christer Nilsson, Anders Östlund och Peter Danielsson

Energibolaget Öresundskraft, med säte i Helsingborg, offentliggjorde idag planer på en kraftig utbyggnad av laddare för elbilar. Sammanlagt 25 miljoner kronor anslås för utbyggnad av ett nät av laddstationer. Man satsar både i och omkring Helsingborg, samt nationellt i Sverige.

laddaelbilen.se var på plats och kan referera vad som presenterades.

I satsningen ingår laddning både för hemmabruk, arbetsplatser, publika laddare i staden Helsingborg, samt snabbladdare vid större transportleder som E4 och E6. Anders Östlund, vd på Öresundskraft, klargör att den tidigare skepsisen mot elbilar har bytts mot en allt snabbare accelererande efterfrågan i takt med att biltillverkarnas eldrivna modeller blivit bättre och bättre. "Biltillverkarna har nu stort fokus på elbilar. Vi står nu inför en riktig "ketchupeffekt" , och då blir det mycket viktigt med väl fungerande laddställen. Det är ju väldigt praktiskt att kunna ladda bilen när man inte använder den."

I den nationella satsningen kommer Öresundskraft att samarbeta med andra energiföretag och aktörer. Enligt Anders Östlund görs investeringarna på affärsmässig grund. Flera olika betalmetoder kommer att bli aktuella, såsom abonnemang och kortbetalning. För denna del söker man nu aktivt samarbetsparter.

"Detta är ett kraftfullt initiativ för att erbjuda marknaden effektiva och praktiska laddmöjligheter. Första laddstationerna kommer i oktober i år, och hela satsningen beräknas vara genomförd i slutet av 2015", avrundar Anders Östlund.

Kommunstyrelsens ordförande, Peter Danielsson, underströk att Helsingborg alltid legat i fronten när det gäller miljösatsningar. "Vi arbetar bl a med logistiken i hamnen, fjärrvärme och solcellsanläggningar. Vi vill också bli ledande inom fossilfria transporter. Ren miljö är ett konkurrensmedel och vi vill att Helsingborg skall växa. Men vi vill ha kvar en ren mobilitet, vilket i praktiken innebär eldrift." Det är i Helsingborg det händer, säger Peter Danielsson. "Vi blev årets elbilskommun 2012, vi invigde världens första offentliga elbilspool med solceller som med råge täcker elbehovet hos elbilarna, vi är tillsammans med Öresundskraft en av de drivande krafterna bakom Öresundsrallyt för elbilar (oecr.org), och vi har en betydligt högre målsättning än den nationella för att ersätta fossila bränslen med eldrift. Vi samarbetar 11 kommuner inom Skåne Nordväst med dessa frågor då transporter ju är gränsöverskridande, med exempelvis gemensam policy för laddning och parkeringsavgifter för elbilar."

Peter Knutsson, styrelseordförande på Öresundskraft, inflikar att det vore fel av varje enskild kommun att arbeta med detta enskilt. "Det krävs samarbete och samverkan över hela landert. Men nu är det dags att sätta spaden i marken."

Christer Nilsson, projektledare hos Öresundskraft, påpekar att det finns redan några laddstationer i drift och att man verkligen har lärt sig hur viktigt det är med hög driftsäkerhet.

Vi på laddaelbilen.se är självklart oerhört positiva till denna satsning. Det är verkligen dags att sätta spaden i marken. STORT LYCKA TILL önskar vi. .

Läs hela inlägget »

Vi skrev för några dagar sedan om hur Nissan under sommaren haft en stor framgång med en säljkampanj. Läs här mer om denna fantastika kampanj i Nissans pressrelease här!

Nedan Pressrelease Nissan/Mobility Motors 19.08.14


"Nissan tar nu nästa steg sitt engagemang för utsläppsfri bilism genom att erbjuda utvalda kunder att delta i ett ambassadörsprogram för Nissan LEAF.
Nissan sjösätter LEAF Ambassadörsprogram som är ett led i Nissans fortsatta engagemang för en utsläppsfri bilism. Kampanjen riktar sig i första hand till Nissankunder samt beslutsfattare och företag med ett starkt miljöengagemang.

 Nissan LEAF Ambassadörsprogram pågår under en begränsad period och syftet är att få ut många Nissan LEAF på de svenska vägarna. Ambassadörerna, som privatleasar bilen under ett år, förbinder sig att skriva om sin upplevelse och erfarenhet av att köra LEAF i en blogg och/eller intervjuform. Bloggen och intervjuerna publiceras i ett öppet forum för LEAF-ambassadörerna där de också kan ställa frågor, delge sina upplevelser och funderingar och ha en interaktiv dialog med Nissan och andra ambassadörer.

 Intresset för Nissan LEAF Ambassadörsprogram har varit mycket stort. Under en dag såldes 100 privatleasingkontrakt i Stockholmsområdet och då kampanjen förlängdes en dag, såldes totalt 200 Nissan LEAF. Ambassadörsprogrammet är ett led i marknadsföringen av Nissan LEAF.

 - Nissan har ett tydligt mål när det gäller utsläppsfri bilism. Genom att göra elbilar tillgängliga på marknaden bidrar vi till att ändra köp- och körbeteenden. Nissan LEAF Ambassadörsprogram öppnar nya möjligheter samt hjälper till att motverka den osäkerhet som finns kring laddning och räckvidd. Vår förhoppning är självfallet att fler och fler ska göra miljövänliga val när de väljer biltyp, säger Stefan Andström, chef för Nissan i Sverige.

 Utbyggnad av laddinfrastruktur

Sedan elbilar introducerades och blev ett reellt alternativ för bilägare 2010, har antalet registrerade elbilar varit betydligt lägre i Sverige än i våra nordiska grannländer. Det finns dock en stor potential elbilar i Sverige. Enligt en studie av Elforsk skulle 75 % av svenskarna överväga att ha en elbil som första bil under två förutsättningar: att de inte är dyrare än fossilbränsledrivna bilar i motsvarande storlek och att det finns goda laddningsmöjligheter. Utbyggnaden av laddinfrastruktur är en nyckelfråga när det gäller allmänhetens beslut att köpa elbil eller ej.
Nissan har, tillsammans med partners, i dagsläget installerat 80 % av alla snabbladdare som finns i Sverige.

 - Nissan vill vara delaktiga och i framkant när det även gäller att utveckla miljö- och infrastruktur för elbilismen. Vi har en fantastisk produkt, världens mest sålda elbil, och tillsammans med våra partners ser vi också till att alla elbilar, inte bara Nissan LEAF, kan snabbladda sina bilar på strategiskt utvalda platser längs de svenska vägarna, avslutar Stefan Andström."

Läs hela inlägget »

Som så många redan vet är Elon Musk en mycket målmedveten person och han har sedan starten av Tesla haft en mycket mer långsiktig plan än att bygga snygga och sportiga elbilar. En del av strategin var att börja med att utvecka premium elbilar med fantastisk prestanda för att sedan låta dessa bilar finansiera utvecklingen av nästa generation bilar som kan nå en bredare målgruppp. Denna generationen bilar i sin tur kommer att finansiera nästa generation av bilar som kan nå en ännu bredare målgrupp o.s.v.  Det tar inte stopp där!  

Elon Musk är bl.a. delägare i Solar City! (klippet ovan)

"So, in short, the master plan is:
Build sports car
Use that money to build an affordable car
Use that money to build an even more affordable car
While doing above, also provide zero emission electric power generation options

Don´t tell anyone 
"

​Läs hela Elons mycket intressanta blogginlägg, där han bl.a. med matematiska formler visar att det finns inga vettiga alternativ till elbilar!

Läs hela inlägget »

En mycket intressant och sevärd  National Geographic video på 46 minuter om Tesla, Elon Musk och tillverkning av Model S.

Läs hela inlägget »

I direkt anslutning till Videum Science Park på Framtidsvägen i Växjö invigs nu en laddpark för sex elfordon. Såväl hyresgäster i Videum  Science Park som deras besökare kommer att kunna ladda sina elbilar här under arbetsdagen. Den som ännu inte har någon egen elbil kommer att kunna hyra de elbilar som ställs upp i laddparken av elbilspoolen Move Aboutunder 2014.  


Videum har i samarbete med projektet GreenCharge Sydost satt upp tre nya laddstolpar som en demonstration för att öka kunskapen kring laddning och här testas tre olika fabrikat; Ensto, GARO och Park&Charge. Alla stolparna kan ladda två fordon samtidigt.

-  Vad vi vet är detta den största laddstationen i närregionen och vi hoppas att den kommer att bli flitigt använd, säger Videums miljösamordnare Tina Färdigh och fortsätter; Vi har sedan 2011 en laddstolpe på P G Vejdes väg. I början var det inte så ofta det stod någon bil på laddning där, men bara under det senaste året har det ökat så pass mycket att det nu nästan varje dag är något fordon på laddning, vilket är mycket glädjande.

Laddparken invigs av Videums styrelseordförande Kristina Knöös Franzén och Tim Lux, projektledare för ELMOS 2,0 presenterar möjligheten att boka och använda de elbilar som kommer att ställas upp i laddparken under 2014. För den som vill finns även möjlighet att provköra några av de uppställda elbilarna.

-  Satsningen är en del i Videums miljöarbete där vi är med och bidrar till att öka infrastrukturen för miljöfordon i Växjö - Europas grönaste stad, förklarar Videums fastighetschef Patrik Hjelm. Men, tillägger han, det är även en del i Vision Charlie, där vi förbättrar hela kvarteret Uppfinnaren på Framtidsvägen. Målet är att bygga ett hus som binder samman de i dag befintliga tre med en gemensam entré och aktiv interstruktur för att möta kraven från framtidens entreprenörer. Vi vet att möjligheterna till parkering är viktig för många hyresgäster och med laddparken ordar vi för fler alternativa färdsätt till och från Videum Science Park.

 

Läs hela inlägget »

Vid utgången av juli månad fanns det 5 814 laddbara fordon i Sverige. Under juli månad ökade beståndet med 374 fordon. Under perioden januari till juli innevarade år har beståndet ökat med 2 592 fordon, vilket motsvarar 80 procents ökning.

Juli månad var den femte månaden i rad med beståndsökningar nära, eller över, 400 fordon. Bland laddhybriderna ökade Mitsubishi Outlander mest, och för elbilarna ökade Nissan Leaf mest.

-  Det är glädjande att vi för femte månaden i rad har en rekordhög ökningstakt för de laddbara fordonen. Som jag understrukit flera gånger tidigare leder denna ökningstakt till att supermiljöbilspremien snart tar slut. Min gissning är att pengarna är slut lagom till valet. Utan besked från regeringen om ytterligare medel skapas onödig osäkerhet, säger Olle Johansson, VD Power Circle.

De vanligaste elbilarna i Sverige är Renault Kangoo (601 st) och Nissan Leaf (566 st). Bland laddhybriderna är Mitsubishi Outlander (1 441 st) och Toyota Prius (972 st) vanligast. De flesta laddbara fordonen ägs av juridiska personer (84 procent), vilket är en trend som håller i sig.

Källa: Power Circle

Läs hela inlägget »

Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläppen från de förnybara drivmedlen är mycket lägre än från bensin och diesel. El från sol, vind eller vatten ger inga utsläpp alls, men om vi inte aktivt väljer miljömärkt el blir utsläppen ungefär desamma som då vi kör på etanol.


För att räkna ut klimatpåverkan då vi kör bil måste vi ta hänsyn till utsläppen av växthusgaser som sker vid produktionen och distributionen av drivmedlet, utöver utsläppen vid själva körningen. Detta är ingen exakt vetenskap, men EU har fastställt regler för hur beräkningarna ska gå till. Gröna Bilister använder de mest officiella och aktuella siffrorna från Energimyndigheten, Energimarknads­inspektionen och EU.

– Om vi väljer etanol E85 eller normal svensk fordonsgas istället för bensin halverar vi utsläppen, säger Per Östborn, som är drivmedelsansvarig på Gröna Bilister. Detsamma gäller om vi väljer biodiesel gjord av raps istället för vanlig diesel.

– Det bästa biodrivmedlet som går att få tag på är biogas, fortsätter Per Östborn. I genomsnitt minskar biogasen klimatpåverkan med tre fjärdedelar. Förnybar diesel (HVO) som görs av slakteriavfall och rester från skogsbruket är egentligen ännu bättre, men än så länge blandas den bara in i vanlig diesel i lägre halter.

För att kunna jämföra utsläppen från elbilar med utsläppen från andra bilar måste vi ta hänsyn till att elmotorn har en mycket högre verkningsgrad. Gör vi inget aktivt miljöval när vi köper el blir ändå utsläppen bara marginellt lägre än om vi kör på etanol. Marginalel tillverkad i kolkondenskraftverk ger ingen klimatnytta alls jämfört med fossil bensin och diesel. Utsläppen från el av sol och vind är däremot så nära noll det går att komma.

– Detta visar att klimatnyttan med elbilar är helt beroende av hur elen produceras, säger Per Östborn. Som enskild konsument är det viktigt att välja miljömärkt el. I ett längre perspektiv är det nödvändigt att utöka produktionen av förnybar el om en storsatsning på elbilar ska ge avsedd effekt.

Klimatpåverkan är inte det enda miljöproblemet förknippat med drivmedel. Dieselavgaser är hälsovådliga i stadsmiljö. Allt mer forskning tyder på att förnybar diesel i form av HVO är bättre i detta avseende.

Hittills har den HVO som används i Sverige till största delen tillverkats av rester och avfall. Det börjar dock bli brist på sådana råvaror. Förra året tillverkades 19 % av vår HVO av palmolja. Detta motsvarar en femfaldig ökning av användningen av palmolja jämfört med år 2012. All palmolja som används till att tillverka HVO är certifierad. Det innebär bland annat att den inte ska komma från plantager som anlagts på skövlad regnskogsmark.

– Men den globala efterfrågan på palmolja stiger snabbt, säger Per Östborn. Om vi ökar efterfrågan ytterligare ökar också risken att mer regnskog i Sydostasien skövlas för att tillgodose mindre nogräknade uppköpare. Om vi ska låta användningen av HVO öka från dagens nivå måste vi hitta andra råvaror än palmolja.

Här kan du ladda ned Gröna Bilisters nya rapport Drivmedelsfakta 2014.

För mer information kontakta:

Per Östborn, Styrelseledamot, Gröna Bilister
073-819 61 54
per.ostborn@gronabilister.se

Läs hela inlägget »

Den ideella föreningen Elbil Sverige har utfört en enkätundersökning bland riksdagspartierna om fossilfria transporter och incitament för elfordon inför valet 2014. I föreningens ranking utsågs Miljöpartiet till det elbilsvänligaste partiet följt av Vänsterpartiet och Centerpartiet.

Föreningens elbilsenkät behandlade frågor som inköpsbidrag, fordonsrelaterade skatter, laddinfrastruktur och övriga incitament. Ett förslag som föreningen lyft fram i enkäten är möjligheten att att dela upp trängselskatten i trängsel-, buller-, och partikelskatt för att belysa att trängsel inte är det enda problemet med bilar i stadsmiljö.

Den fråga som enar merparten av riksdagspartierna är införandet av ett bonus-malussystem. Det innebär att en bonus kommer att betalas ut vid inköp av bilar med inga eller låga utsläpp. Denna bonus kommer att finansieras av en motsvarande avgift (malus) vid inköp av bilar med höga utsläpp.

Elbil Sveriges ordförande Sven Forsberg är mycket nöjd med resultatet:
"När vi gjorde motsvarande undersökning inför förra riksdagsvalet var intresset för att stötta elbilar minimalt, troligtvis på grund av det då obefintliga utbudet av bilmodeller. Nu, fyra år senare när elbilarna faktiskt finns på marknaden har flera partier insett elbilens klimatfördelar och dess viktiga roll i omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta".

I topp tre i föreningens ranking av partierna hamnar Miljöpartiet på en hedrande förstaplats tätt följt av Vänsterpartiet och Centerpartiet på andra och tredje plats. Detta är också de enda partierna som vill införa ett statligt stöd för utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar. ”Utbyggnaden av en nationell sammanhängande laddinfrastruktur är kanske den viktigaste pusselbiten som behövs för att elbilen ska kunna slå igenom i Sverige” säger Sven Forsberg.

Elbil Sveriges ranking av partiernas strategier utifrån den besvarade enkäten är:

12p Miljöpartiet
11p Vänsterpartiet
10p Centerpartiet
9p   Kristdemokraterna
8p   Socialdemokraterna
2p   Folkpartiet
2p   Moderaterna
0p   Sverigedemokraterna

En fullständig grafisk sammanställning av partiernas enkätsvar finns på följande adress
www.elbilsverige.se/riksdagsenkat2014.pdf

För mer information kontakta:

Sven Forsberg
Ordförande Föreningen Elbil Sverige
0704-670882
sven.forsberg@elbilsverige.se

Läs hela inlägget »

De anställda vid Nevs i Trollhättan kommer inte att få någon lön den 25 augusti. Pengarna är slut och huvudägaren Kai Johan Jiang har meddelat att det dröjer innan lönekontot kan fyllas på. Senast den 5 september hoppas dock Nevs att lönerna ska finnas på kontot hos de drygt 500 anställda.

- Vi tycker det är tråkigt och ytterst olyckligt att vi inte kan betala ut lönerna när våra anställda förväntar sig det den 25:e, säger Miakel Östlund, kommunikationschef på Nevs.

Att lönerna dröjer slår undan benen på de positiva signaler som kom när Nevs meddelade att man skulle visa upp elbilen, menar IF Metalls Leif Håkansson.

- Absolut inte vad vi behövde, säger Håkansson till ttela.se. Ena dagen positiva signaler, nästa negativa. Det är klart att det ökar på oron.

Källa: Mentor Newsroom

Läs hela inlägget »

Gordon Strömfeldt och Peter Bäckström blev intervjuade om elbilar under Kalmarsundsveckan.
Se Intervjun här!

Läs hela inlägget »

Nu är bilarna på plats i falsterbo. BMW i8, TESLA Mod S, Renault Zoe, BMW i3, Porsche Panamera och massor med klassiska bilar. Missa inte detta tillfälle att prata elbil, testa elbil och se en massa klassiska bilar! 

Det händer i Falsterbo Nu! 

Läs hela inlägget »
loading...

För två veckor sedan bar det av till Borgholm med den nyinförskaffade Zoen. I bagaget hade jag med mig en smart portabel mode3 laddbox som laddar 3x32A (22kW) alternativt 3x16A(11kW). Zoen har en internladdare som klarar ända upp till 43kW AC-laddning. Vid 43kW laddas den full på 30 min, 22kW ca 1 timme och 11kW på ca 2 timmar. Jag startade resan i Höllviken och körde upp till Norje Boke i Blekinge, där jag enkelt hittade ett trefasuttag som jag fick ansluta min portabla laddbox till. Lyckan var att det var ett 3x32A uttag.

Efter två mjukglassar och en kaffe (ca 1 timmes laddning) fortsatte jag färden i rikting mot Kalmar. När jag passerade Karlskrona googlade jag "Renault återförsäljare" och fann Liljas i Bergkvara.  Jag ringer Liljas och frågar om de fått upp någon laddbox till Zoe? Tyvärr har vi inte det än, blev svaret lite skamset. (Nu kan de väl inte neka mig att få "låna ett trefasuttag" en timme tänkte jag) Jag frågar hur är det med trefasuttag? Det är inget problem, det fixar vi, blev svaret!

Nu la jag in Bergkvara i GPSen och visste att där kan jag svänga in med Zoen för att ladda. Väl framme konstaterade jag att det behövdes ca 80km för att ta mig till Borgholm och jag hade ca 40km i range kvar. Det blev ett stopp på ca 50 min i Bergkvara. När vi lämnade så hade vi ca 130km i range och nådde enkelt Borgholm.

Jag har kört ca 5000 mil med en Nissan LEAF innan jag nu skaffade Zoen. Båda bilarna är jag mycket nöjd med, men det som jag direkt ser som en fördel med Zoen är möjligheterna med AC laddning upp till 43kW!

Med en enkel Mode 3 laddare i en väska, har jag en "snabbladdare" med mig i bagaget! Denna väska kostade mig 14000:- och jag laddar fullt på 1 timma på ett vanligt 3x32A trefasuttag!

På vägen hem från Öland så tog jag en "omväg" genom Nybro, växjö, ljungby och sedan E4 ner och detta utan någon räckviddsångest som helst! Det visade sig att det var mycket lätt att hitta platser där det fanns vilja att låna ut en trefasanslutning.

Det lär bli många längre bilturer med Zoen i Sommar!

Per Jeppson
Laddaelbilen.se

Läs hela inlägget »

Pengarna för den statliga supermiljöbilspremien är på väg att ta slut. Bara 800 bilar återstår innan den som köper till exempel en elbil eller en laddhybrid blir går miste om 40 000 kronor, uppger Ekot i Sveriges Radio.

Branschorganisationen Bil Sweden vill att regeringen skjuter till mer pengar, utöver de 200 miljoner kronor som redan är avsatta, för att premien ska räcka året ut.

- För om du ska beställa en sådan bil är leveranstiden kanske en till två månader och vi gör bedömningen att pengarna tar slut i mitten på september. Det är avgörande för beslutet att våga beställa en bil att man får de 40 000 kronorna som är supermiljöbilspremien, säger Bil Swedens vd Bertil Moldén till Ekot.

Regeringen lovar inget besked om de ytterligare 50 miljoner kronor som krävs förrän i höstbudgeten.

Källa: Energinyheter.se/TT

Läs hela inlägget »

Nu på söndag 3/8 är det SFGTS (Skanör Falsterbo Gran Turismo Show). En tillställning som alltid dragit mycket publik. Årets tema är "Framtiden Nu", vilket innebär att det kommer att presenteras ELBILAR! Detta är naturligtvis väldigt kul och vi hoppas på att det dyker upp mycket elbilsintresserade på söndag. BMW kommer förutom i3 visa upp en i8 vilket naturligtvis kommer att dra mycket folk! Tesla kommer vara där med Model S bilar, Renault med Zoe. SunDrive kommer vara på plats för att prata elbilar,  laddinfrastruktur m.m.
Missa inte detta tillfälle! Har ni möjlighet, kom ned till Falsterbo och njut inte bara av de elbilar som presenteras utan massor av klassika sportbilar som visas upp.

För mer info se klicka här!
 

Läs hela inlägget »

Pressmeddelanden

Laddaelbilen.se är Sveriges största informations, diskussions och nyhetsportal för dig som vill veta mer och hålla dig uppdaterad om elbilar, laddhybrider och laddning - på svenska.

 
Skicka oss ett tips

Berätta om din elbil

- Ge oss förslag på förbättringar

- Annonsera för rätt målgrupp

 

Alla nyheter

Gilla oss på Facebook