Batteribilar

De bilar som enbart drivs av el som är lagrad i ett batteri kallar vi för batteribilar. De har noll lokala utsläpp av koldioxid eller andra skadliga partiklar och laddas enbart via elnätet.