Fördubbling av laddbara fordon 2015

Efter en rekordstark beståndsökning under december uppgick den svenska flottan av laddbara fordon i slutet av 2015 till 15 962 stycken, vilket innebär en ökning under året på 101 procent. Under december tillkom 1 618 fordon, vilket är mer än dubbel så många som någon tidigare månad.
 
Från och med 1 januari 2016 träder nya regler i kraft som påverkar både supermiljöbilspremien och reduktionen av förmånsvärdena för laddbara fordon. Rena elbilar får fortfarande 40 000 kr i premie, men för laddhybrider halveras premien. Det maximala beloppet för reduktion av förmånsvärden för elbilar och laddhybrider sänks från 16 000 kr per år till 10 000 kr per år.
 
– De försämringar som regeringen genomför för de miljöbästa bilarna går stick i stäv med ambitionen om fossiloberoende till år 2030. Det är alldeles för tidigt att trappa ned dessa styrmedel. Med ett väldigt lågt pris på fossila drivmedel stärks konkurrenskraften för de sämsta alternativen. Det sänder helt fel signaler, säger Olle Johansson, VD för Power Circle.
 
December blev en stark månad främst för laddhybriderna. Av ökningen på totalt 1 618 bilar var över 80 procent laddhybrider. Helt dominerande var Mitsubishi Outlander som ökade med 936 bilar, följt av VW Passat med en ökning på 134 bilar. Bland de rena elbilarna gick Tesla starkast, med 168 nya Model S.
 
Samtidigt fortsätter laddinfrastrukturen att växa. Vid årsskiftet fanns 1 837 laddpunkter fördelade på 524 laddstationer. Under 2016 kommer utbyggnadstakten att öka kraftigt till följd av satsningar inom Klimatklivet. Under 2015 beviljades projekt inriktade på utbyggnad av laddinfrastruktur drygt 48 miljoner kronor i bidrag från Klimatklivet. Totalt satsas över 87 miljoner kronor i dessa projekt.
 
För helåret 2016 är Power Circles prognos att beståndet ökar med 15 500 laddbara fordon, vilket skulle innebära ett totalt bestånd om ungefär 31 500 laddbara fordon i slutet av året. Databasen ELIS går att beställa i sin helhet.
 
Topplistan
De vanligaste elbilarna i Sverige är Nissan Leaf (1 487 st) samt Tesla Model S (1 258 st). Bland laddhybriderna är Mitsubishi Outlander (5 127 st) och Volvo V60 (1 500 st) vanligast.
På www.elbilsstatistik.se finns ytterligare information om det laddbara beståndet och laddinfrastrukturen i Sverige, inklusive grafer och andra visualiseringar av intressant statistik.

Källa: Power Circle

Kommentera gärna:
(Tänk på att du har ett eget ansvar för vad du skriver!)

Nyhetsarkiv

Senaste kommentarer

Senaste nyheter

Etikettmoln