Regeringen utser Elbil Sverige till remissinstans

I oktober förra året antog Europaparlamentet och -rådet ett direktiv om utbyggnad av infrastrukturen av alternativa bränslen. Syftet med direktivet är att minimera transporternas oljeberoende och att minska dess påverkan på miljön.

I Sverige föreslås en ny lag, benämnd Lag om infrastruktur för alternativa bränslen till transporter. Det är i detta sammanhang Elbil Sverige ombeds yttra sig, framför allt gällande laddstationer för elfordon.

– Det är glädjande att regeringen har kontaktat föreningen Elbil Sverige för vårt yttrande i frågan, säger Sven Forsberg.

Fakta om Elbil Sverige
Elbil Sverige är en oberoende ideell förening som verkar för fler elbilar och elfordon i Sverige. Vi samlar Sveriges elbilsägare och entusiaster genom elbilsträffar och andra arrangemang.
Vi agerar även politiskt genom att informera beslutsfattare och skriva remissyttranden. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och kan agera rådgivare för företag och myndigheter i elfordonsrelaterade frågor.

För mer information om Elbil Sverige se www.elbilsverige.se

Kommentera gärna:
(Tänk på att du har ett eget ansvar för vad du skriver!)

Nyhetsarkiv

Senaste kommentarer

Senaste nyheter

Etikettmoln