Kommer eldrivna fordon bli nästa bullerproblem?

Tysta, eldrivna fordon kan snart vara ett minne blott. Från och med 2019 ska nämligen alla nya eldrivna fordon som säljs utrustas med ett varningssystem (AVAS), som ger ifrån sig ett ljud då fordonen framförs i lägre hastigheter. Ljudet ska förebygga olyckor genom att göra fordonen mer hörbara. Bakom beslutet ligger EU-parlamentet.

Unika ljud för olika fordon

Detta skapar möjligheter för fordonstillverkare att forma unika ljud för olika fordon – det skulle alltså gå att höra om det är en buss, en Volvo XC90, eller en lastbil från Scania som närmar sig.

Samtidigt kan det innebära att elfordon framöver blir ännu mer störande än fordon med förbränningsmotorer. Detta kan påverka en bredskalig introduktion av elfordon, dels genom att människor inte vill vistas i miljöer där elfordon förekommer, men också göra elfordon mindre attraktiva för konsumenterna. Situationer där många fordon samlas i låga hastigheter riskerar att skapa ett sammelsurium av olika ljud. Stadsmiljöer eller situationer såsom köbildning är därför särskilt relevanta att studera.

En ny ljudbild skapas

Så hur skapar man en ny ljudbild, som väcker människors uppmärksamhet utan att upplevas stressande eller störande?

Interactive Institute Swedish ICT har fått i uppdrag att forska kring frågan för att lägga grunden till ett välfungerande system. Forskningsprojektet Sound Design for Acoustic Vehicle Alerting Systems (SAVAS), som löper över två år, ska resultera i en omvärldsanalys där befintliga AVAS-system studeras och utvärderas. Fyra ljudkoncept ska utvecklas och testas i flera olika simulerade trafiksituationer.

- Det är väldigt svårt att förutse hur de kommande kraven kan påverka våra trafikmiljöer och vår inställning till elfordon. Ett viktigt resultat av projektet är att vi kommer göra det möjligt att faktiskt uppleva olika framtidsscenarion. Det kommer ge en förståelse för vilka konsekvenser och möjligheter som varningssystemen medför, säger projektets forskningsansvarige Johan Fagerlönn.

Volvo och Scania medverkar

Partners i projektet är Volvo Cars, Scania, Volvo Bussar, Luleå tekniska universitet, Transportstyrelsen, Boverket och Pite Energi. Energimyndigheten är en stor finansiär i projektet. Studien genomförs med användare i Scanias lyssningsstudio i Södertälje. Vidare kommer två av de framtagna ljudkoncepten testas i en verklig miljö.

- Det är spännande att få jobba med ett projekt som är relevant för fordonstillverkarna men också för samhället i stort. Tillsammans med våra partners kommer vi att belysa ett område som kan påverka huruvida människor väljer att köpa ett elfordon eller inte, säger projektledaren Anna Sirkka.

Projektet SAVAS kommer att resultera i ett åtgärdspaket med riktlinjer för hur AVAS negativa effekter kan minimeras, och hur upplevelsen av elfordonen kan förbättras.

Källa: mynewsdesk.com

Kommentera gärna:

 • Patrik • 30 maj 2015 10:30:45
  Hmmm
  Kanske krutet borde läggas på att göra bilar med förbränningsmotorer mer lika elfordon som tex att bli tystare samt miljövänligare.
 • Magnus • 25 maj 2015 08:22:40
  Håller fullt med föregående talare! Detta är ren trams. Elfordon är knappast helt ljudlösa.
 • Jost Van Gut • 23 maj 2015 15:17:43
  Nu är det dags att starta en Facebook Group "Let the EV's stay silence"!!! Vi siktar på 50milj likes så skall vi väl få något gehör i EU!
 • Holger • 23 maj 2015 15:00:14
  Jag kan bara hålla med Rune. Trams och slöseri med pengar. På många ställen lägger man resurser på att minska ljudet från trafiken. När tystare fordon kommer vill man att de ska låta mer. Man baxnar och tar sig för pannan. Ytterliggare ett exempel på att EU inte längre tillför något.
 • Rune Hager • 23 maj 2015 13:40:21
  Vilket J VLA TRAMS!
  Man hör ju vägljuden från elbilarna! Enda ankedning att man inte hör elbilarna i städerna idag är ju p.g.a. alla bilar med förbränningsmotorer!!!
  Vilken idioti!!!
  De som kommit på detta lever inte med elbil i vardagen och vet att det visst låter när en elbil kommer rullande! Folk får väl lära sig "Se till vänster, Se till höger, Se till vänster och gå sedan" igen!!!
  Slöseri med resurser att lägga tid på sådant här trams! Typiskt att det sker i Sverige också!
  /En Förbannad Rune

Nyhetsarkiv

Senaste kommentarer

Senaste nyheter

Etikettmoln