Laddat läge i Norge!

Laddplats Aker Brygge i Oslo. Akker Brygge var världens största laddplats för elbilar när den öppnade 2010 Laddplats Aker Brygge i Oslo. Akker Brygge var världens största laddplats för elbilar när den öppnade 2010

I Norge slåss 34000 elbilar om ett fåtal laddplatser och nu håller den låga utbyggnadstakten av laddinfrastruktur på att begränsa räckvidden för Norska elbilister.

Under Augusti så registrerades inte mindre än 2028 elblar i Norge, vilket är dubbelt så många som under Augusti 2013.  Totalt så rullar 34000 elibilar på Norska vägar och prognosen visar att antalet hamnar runt 40000 innan årets slut. Bara under det senaste året har elbilsbeståndet ökat med 20000 bilar. Fortsätter ökningen i denna takt, kommer målet med 50000 bilar innan 2017 vara uppnått tidigt 2015, två år tidigare än beräknat.

Bilhandlarna ser en fortsatt ökning framför sig. Exempelvis så  räknar VW-importören Harald A. Möller med att sälja ca 8000 E-Golf under 2015.

Men hur ser det ut med den Norska laddinfrastrukturen? Vad händer när alla dessa elbilar vill ladda? Vad händer i städerna när man vill ladda under arbetsdagen? Vad händer längs landsvägen, där man snabbt vill stanna till, ladda och köra vidare?

Just nu är Transnova i färd med att sätta upp ca 40 nya laddpunkter, men detta är långt ifrån tillräckligt för att tillgodose det ökade behovet av laddplatser. Idag finns det 5428 registrerade ladplatser, vilket bara är en marginell ökning det senaste året. Utbyggnaden av infrastruktur följer inte alls den explosionsartade ökningen av elbilar på Norges vägar. I sverige är vi som elbilsförare vana vid att försöka hitta en laddplats och när vi gör så är det oftast ledig att ladda på. I Norge hittar man ganska enkelt laddplatser, men där är problemet nu att de ofta är upptagna eller t.o.m. finns en kö för att ladda! Detta är ett problem som nu, om även sakta ökar även i Sverige. Det finns redan vid vissa snabbladdare samt vissa parkeringar med laddmöjligheter.

Problemet längs landsvägarna i Norge är att köbildningarna vid snabbladdarna ökar kraftigt. Många planerar och räknar med ett laddstopp på ca 20 minuter för att ladda upp till 80% för att sedan köra vidare. Nu är det ofta köer till dessa snabbladdare och helt plötsligt kan stoppet vara ett par timmar. Detta gör att elbilisterna blir begränsade att köra längre sträckor utan långa laddstopp och detta skapar irritation.

Lägg sedan till att vissa snabbladdare krånglar, är ur funktion och de som har betalsystem har problem med dessa!  Det ligger nu ett stort ansvar för operatörer av laddinfratstruktur att verkligen se till att allt fungerar. Ett krav för att heleheten skall fungera är att det finns möjlighet för elbilisterna att få information om eventuella driftstörningar, köbildningar och annan information via exempelvis smartphone appar.

I Norge kommer denna situation att nu tvinga operatörer av laddstationer att bli bra på detta, annars väljer elbilsägarna andra laddplatser. Detta är kanske något som de Svenska operatörerna skall börja tänka på redan idag!? Det går inte som idag att låta snabbladdare stå med funktionsbrister i tolv månader och tro att elbilisterna kommer att forstätta komma dit att försöka ladda! 


Problemet med köer är ännu större i de Norska städerna och idag kan det vara svårt att hitta laddplats att ladda sin elbil under arbetsdagen.

Norskelbilforening går aktivt ut och ber elbilisterna att dela laddplaserna broderligt med
varandra: "Stå inte parkerad på en laddplats, när du inte har behov att ladda eller när du har laddat färdigt" uppmanar de på sin hemsida elbil.no


Stämmningen är nu "laddad" bland elbilsägare i Norge!

Per Jeppson
Laddaelbilen.se

Källa: dagbladet.no

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Senaste kommentarer

Senaste nyheter

Etikettmoln