Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan hos alla drivmedel i Sverige

Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläppen från de förnybara drivmedlen är mycket lägre än från bensin och diesel. El från sol, vind eller vatten ger inga utsläpp alls, men om vi inte aktivt väljer miljömärkt el blir utsläppen ungefär desamma som då vi kör på etanol.


För att räkna ut klimatpåverkan då vi kör bil måste vi ta hänsyn till utsläppen av växthusgaser som sker vid produktionen och distributionen av drivmedlet, utöver utsläppen vid själva körningen. Detta är ingen exakt vetenskap, men EU har fastställt regler för hur beräkningarna ska gå till. Gröna Bilister använder de mest officiella och aktuella siffrorna från Energimyndigheten, Energimarknads­inspektionen och EU.

– Om vi väljer etanol E85 eller normal svensk fordonsgas istället för bensin halverar vi utsläppen, säger Per Östborn, som är drivmedelsansvarig på Gröna Bilister. Detsamma gäller om vi väljer biodiesel gjord av raps istället för vanlig diesel.

– Det bästa biodrivmedlet som går att få tag på är biogas, fortsätter Per Östborn. I genomsnitt minskar biogasen klimatpåverkan med tre fjärdedelar. Förnybar diesel (HVO) som görs av slakteriavfall och rester från skogsbruket är egentligen ännu bättre, men än så länge blandas den bara in i vanlig diesel i lägre halter.

För att kunna jämföra utsläppen från elbilar med utsläppen från andra bilar måste vi ta hänsyn till att elmotorn har en mycket högre verkningsgrad. Gör vi inget aktivt miljöval när vi köper el blir ändå utsläppen bara marginellt lägre än om vi kör på etanol. Marginalel tillverkad i kolkondenskraftverk ger ingen klimatnytta alls jämfört med fossil bensin och diesel. Utsläppen från el av sol och vind är däremot så nära noll det går att komma.

– Detta visar att klimatnyttan med elbilar är helt beroende av hur elen produceras, säger Per Östborn. Som enskild konsument är det viktigt att välja miljömärkt el. I ett längre perspektiv är det nödvändigt att utöka produktionen av förnybar el om en storsatsning på elbilar ska ge avsedd effekt.

Klimatpåverkan är inte det enda miljöproblemet förknippat med drivmedel. Dieselavgaser är hälsovådliga i stadsmiljö. Allt mer forskning tyder på att förnybar diesel i form av HVO är bättre i detta avseende.

Hittills har den HVO som används i Sverige till största delen tillverkats av rester och avfall. Det börjar dock bli brist på sådana råvaror. Förra året tillverkades 19 % av vår HVO av palmolja. Detta motsvarar en femfaldig ökning av användningen av palmolja jämfört med år 2012. All palmolja som används till att tillverka HVO är certifierad. Det innebär bland annat att den inte ska komma från plantager som anlagts på skövlad regnskogsmark.

– Men den globala efterfrågan på palmolja stiger snabbt, säger Per Östborn. Om vi ökar efterfrågan ytterligare ökar också risken att mer regnskog i Sydostasien skövlas för att tillgodose mindre nogräknade uppköpare. Om vi ska låta användningen av HVO öka från dagens nivå måste vi hitta andra råvaror än palmolja.

Här kan du ladda ned Gröna Bilisters nya rapport Drivmedelsfakta 2014.

För mer information kontakta:

Per Östborn, Styrelseledamot, Gröna Bilister
073-819 61 54
per.ostborn@gronabilister.se

Kommentera gärna:

 • Mats Hägglund • 12 september 2014 22:51:48
  Bästa Per, om du är så stark i din tro att du tror att du kan sålla ut vilken el du får via ditt elinköp så tycker jag att du skall redovisa utifrån den utgångspunkten istället.

  Dvs uppdatera då rapporten så vi kan utläsa elbilens klimatpåverkan ifall vi köper el ifrån sol, vind, vatten, kärnkraft och biobränsle.
  Då blir rapporten mycket mer ärlig än när du redovisar en Nordisk mix som aldrig kan uppträda i vårt elnät här i Sverige.

  Ni kan då bidra till två goda saker, dels att folk väljer den miljömässigt bästa fordonet elbilen och att de aktivt väljer en CO2 fri produktionsform för sin el.

  Tänk på att era rapporter kommer att användas som faktaunderlag för framtida bilinköp, att då ge elbilen ett CO2 straff som aldrig kan uppträda, kan medföra att bilköpare inhandlar ett miljömässigt sämre fordon.
  Att Gröna Bilister kan bidra till en sådan felhandling torde vara skäl nog att korrigera rapporten, även om du teoretiskt kan ge en förklaring till varför rapporten ser ut som den gör.

  MVH/Mats 1800 CO2 fria elmil i en Leaf
 • Per Östborn • 12 september 2014 01:43:48
  Hej igen Mats! Vi följer bara det sätt att ange elens ursprung (och därmed klimatpåverkan) som energimarknadsinspektionen fastställt. Elbolagen anger ursprunget (och klimatpåverkan) hos elen på våra fakturor på detta sätt. (Jag gav en länk i förra kommentaren; man kan klicka sig runt därifrån för mer info.) Du har rätt i att man kan resonera på annat sätt och rent fysiskt se till hur strömmen flyter mellan de nordiska länderna. Det nuvarande systemet är istället marknadsbaserat, och har den fördelen att man kan köpa miljömärkt, 100 % förnybar el även om man råkar befinna sig, säg, i Danmark. På så sätt kan alla konsumenter på den nordiska marknaden hjälpas åt att öka efterfrågan på förnybar el så mycket att energibolagen måste bygga ut solel och vindel. Som vi skrev i vårt pressmeddelande, se bara till att betala ett par öre extra och välj miljömärkt el, så har du rätt att säga att du kör med nollutsläpp! Visst, detta kan låta som ordvrängeri och sofism, men det fyller sin funktion! Man räknar ut klimatpåverkan hos biodrivmedel på samma sätt. Man håller inte reda på exakt vilka etanoldroppar som kommer från vilket land och från vilken fabrik, men man håller reda på HUR MYCKET som pytsas in på världsmarknaden därifrån, så att en köpare kan inteckna just det partiet, med dess klimatpåverkan.
 • Mats Hägglund • 7 september 2014 00:42:19
  Bästa Per, skulle du kunna ge en referens till varifrån du får informationen att en residualmix inom nordiska marknaden ger dessa utsläpp inom Sverige jag kan inte hitta någonting på Svenska kraftnät eller Svensk energi som kan styrka ditt påstående.

  Sverige är en nettoexportör av el, idag ca 10 TWh (passar bra till vår kommande elbilsflotta). Av den import vi har eller snarare transitering av el som sker över Sverige kommer merparten ifrån Norge (100% vatten) och lite grand ifrån Danmark när vindkraften går för fullt.

  Att påstå att någon annan el kommer in i Sverige är inte seriöst, det är en politiskt vinklad argumentation.

  Ni kan mycket enkelt göra ett diagram per land i norden och då kommer Ni se att elbilarna i Norge och Sverige ger noll CO2 utsläpp, medan Finland och Danmark ligger betydligt sämre till. (men det kanske Ni inte vill upplysa oss andra om.)
 • Per Östborn • 4 september 2014 23:48:46
  TIll Mats: att ta med marginalel från kolkondenskraftverk som "worst case" när det gäller elbilars utsläpp kan vara intressant om det sker en massiv satsning på elbilar men ingen satsning alls på att utöka förnybar elproduktion. (Vissa debattörer menar att varje ny elbil är en "marginalelsförbrukare", men det anser vi på Gröna Bilister är missvisande.) Om man inte gör några aktiva val när man köper el här i sverige motsvarar elen den residualmix från nordisk elmarknad som blir kvar när den paxade miljömärkta elen räknats bort. Då blir tyvärr utsläppen betydande (ungefär som från en etanolbil). Se t ex http://ei.se/sv/el/elmarknader-och-elhandel/ursprungsmarkning-av-el/ursprungsmarkning-information-framst-for-elhandelsforetag/residualmixen/

  Till Kalle: Jo, utsläppen från energin som går åt vid tillverkningen av etanol och andra biodrivmedel ska räknas in i de livscykelanalyser som ligger till grund för de siffror vi använder.

  Gröna Bilister älskar elbilar, men inte bara elbilar ;)
 • Am Per • 24 augusti 2014 11:18:47
  Ja och man kan inte direkt tanka etanol hemma på uppfarten! En massa logistik, transporter inblandade innan etanolen är i tanken på bilen! Känns stenålder! Känns som att säga vanliga brev är att jämföra med e-post! Lever vi på 80-talet????
 • Kalle • 24 augusti 2014 10:49:07
  Jag skulle vilja veta hur mycket el de går åt att destilera fram etanolen.
  Och var ifrån de tar elen.
  Tror inte de har räknatmed de i deras modell
 • Am Per • 23 augusti 2014 23:19:47
  Glöm inte elens enorma fördel när det gäller distribution från där elen produceras och direkt till bilen! Här behövs inga transporter och mellanlagring i tankar o.s.v.
 • Mats Hägglund • 23 augusti 2014 23:03:19
  Elbilar med el ifrån Kolkondenskraftverk ? - Utsläpp som dieselbilar?
  Vilken lobbyorgansiation företräder gröna bilister ? - Är det fordonsgas !
  Det är dags att lägg korten på bordet nu. Varför fortsätter denna organisation att baktala elbilarna?

  Denna analys kan ha ett värde i USA för deras politiker där kolkondens är mycket vanlig, men här i Sverige är detta ren anti-elbilspropaganda, om Gröna bilister har någon skam i kroppen bör de ASAP ge ut motsvarande analys för Svenska förhållanden, Ni borde skämmas.

  Elbilarna i Sverige har noll CO2 utsläpp vår el kommer i princip ifrån vatten 43%, kärnkraft 43% och vind 7% och biomassa 7%. (dessa siffror varierar lite, men vinden ökar varje år), Gå in och faktasök på svenskenergi.se


Nyhetsarkiv

Senaste kommentarer

Senaste nyheter

Etikettmoln