Nya elbilar övervakar cykelstråken i Stockholm

Cykeljouren i Stockholm kommer i sommar att utökas med nya elbilar, för att bland annat avhjälpa lätta hinder utmed cykelbanorna, så som sopa upp glas, klippa nedhängande grenar, sopa upp grus med mera. Cykeljourstyrkan kommer att patrullera utvalda cykelstråk i västerort och söderort samt vissa sträckor i innerstaden.

- Det är glädjande att stadens cykeljourstyrka nu utökas med två elbilar, i syfte att öka drift- och underhållsstandarden på cyklisternas huvudpendlingsstråk, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Idag är det huvudpendlingsstråken utmed trafiklederna som prioriteras samt vissa delar av innerstaden. Efter utvärderingar kommer beslut att tas hur en utökning kommer att ske. Målet är att utöka stråken allteftersom tillsammans med stadens stadsdelsnämnder och entreprenörer. Staden arbetar också tillsammans med kranskommunerna i syfte att få ett funktionellt cyeklvägnät till stånd utifrån den regionala cykelplanen.

- När fler väljer att arbetspendla på cykel är det extra viktigt att vi tillsammans med stadsdelsnämnderna, entreprenörerna och våra kranskommuner arbetar för att få fler och längre cykelstråk med hög standard, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Fakta:
Cykeljouren är ett samlingsnamn för olika funktioner (en kombination av underhålls- och driftåtgärder) som trafikkontoret använder för att öka framkomligheten för stadens alla cyklister och göra att det möjligt att cykla året runt.

- Förutom att utföra driftåtgärder för att säkerställa cykelbanornas framkomlighet på daglig basis, under hela året, så ingår även underhåll i Cykeljourens uppdrag, t ex att förbättra belysning, skapa bättre beläggningar, breddning av cykelbanor, siktröjning, bygga bort farliga hinder och utveckla nya driftmetoder.

Cykeljourens drift sker på olika sätt vintertid och sommartid.

För sommartid – med bar mark – gäller följande:

- Trafikkontoret använder 2 stycken elbilar som patrullerar utvalda sträckor, i västerort, söderort och vissa delar av innerstaden.

- Elbilarna ska patrullera vårt cykelnät (drygt 6 mil), utifrån de prioriterade cykelstråken, 8 timmar per dag, från tidig morgon till eftermiddag.

- Maxhastigheten är 30 km/h - Elbilarnas funktion kommer bland annat att vara att avhjälpa lätta hinder utmed cykelbanorna, så som sopa upp glas, klippa nedhängande grenar, sopa upp grus mm. De som kör bilarna ska också kunna hjälpa cyklister som t ex har fått punktering. De som kör bilarna ska ha ”tyck-till-appen” så att de enkelt ska kunna göra felanmälan.

- Varje elbil kommer att utrustas med hjärtstartare. De som kör elbilen har genomgått utbildning i HLR.

- De som kör bilarna ska också kunna hjälpa cyklister som t ex har fått punktering.

Källa: mynewsdesk.com

 

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Senaste kommentarer

Senaste nyheter

Etikettmoln