102% ökning av laddbara bilar i Sverige 2013

Mitsubishi Outlander Plug-In Hybrid Mitsubishi Outlander Plug-In Hybrid

Vid årsskiftet 2013/14 var beståndet av laddbara personbilar och lätta lastbilar i Sverige 3 222 stycken. Efter en stark avslutning på året ökade beståndet med totalt 1 626 fordon, vilket motsvarar 102 procents ökning sedan föregående årsskifte. Det visar nya detaljerade siffror från statistikdatabasen ELIS - Elbilen i Sverige, som drivs av Power Circle, elkraftbranschens intresseorganisation.

När 2013 summeras kan det konstateras att beståndet av laddbara fordon ökade med 1 626 fordon, vilket motsvarar en ökning på 102 procent jämfört med föregående år. Under året som gått har laddhybriderna varit de mest framgångsrika, med en beståndsökning på 961 fordon, till totalt 1 615 (+147 procent). För batteridrivna personbilar och lätta lastbilar var beståndsökningen 582 fordon, till totalt 1 524 (+62 procent). Utöver detta tillkom 83 eldrivna fyrhjuliga MC (Renault Twizy i 80 km/h-variant), vilka också ingår i totalbeståndet.   

-  Det är glädjande att beståndet fördubblades under det gångna året. Laddhybriderna ökade betydligt mer än de rena elbilarna, men det är föga förvånande med tanke på hur bristfällig laddningsinfrastrukturen i Sverige är, samtidigt som nuvarande supermiljöbilspremie premierar laddhybrider och elbilar lika. För 2014 tror jag att beståndet fördubblas igen, men då riskerar supermiljöbilspremien att ta slut. Sen återstår att se hur våra politiker hanterar utredningen om fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, säger Olle Johansson, VD för Power Circle.  

-  Det är också glädjande att de elektrifierade fordonen inte bara finns i de största städerna, utan även finns i anslutning till de mindre städerna och på landsbygden. Idag finns laddbara fordon registrerade i 234 av Sveriges 290 kommuner. Denna synlighet över hela landet väcker förhoppningsvis nyfikenhet och ökad kännedom om el som fordonsbränsle, fortsätter Olle Johansson.  

Bruttokvoten av antal laddplatser delat med antal laddbara bilar, CPEV, är fortsatt på låga nivåer (0,16)

Källa: Power Circle

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Senaste kommentarer

Senaste nyheter

Etikettmoln