Kommentar till FFF-utredningen

Med reservation för att vi inte har läst den slutliga versionen av utredningen har vi fem spontana reaktioner på den korta presentationen:

1. Varför prioriterar man så mycket bioråvara till fordonsbränsle, både på kort och lång sikt? Används denna råvara till grön elproduktion och därefter för eldrift får man ju ut mycket mer nyttig energi ifrån den i form av både transportarbete och värme. Det är ju synnerligen viktigt att man ser hela kedjan från råvara till transportarbete, och inte gör suboptimeringar i denna viktiga ödesfråga! Förbränningsmotorns låga verkningsgrad gör ju att mer än hälften av bränslets energiinnehåll slösas bort som förluster!

2. Positivt om stöd till laddinfrastruktur hemma, på arbetsplatser och publikt inkl snabbladdare kommer och är rätt utformat. Detta är en av de viktigaste faktorerna för en positiv marknadsutveckling för eldrivna fordon.

3. Positivt att man pekar ut stadsbussar som bäst lämpade för eldrift. Gas och biobränslen bör prioriteras för långväga tunga transporter på kort sikt.

4.  Lämplig beskattning med bonus/malus principen för ett fordons verkliga klimatbelastning omnämnes också, vilket är ett alldeles självklart styrmedel.

5. Det som behövs nu är inte fler utredningar, utan beslut om verkningsfulla styrmedel att införas snarast! Det är bråttom att bromsa vår negativa klimatpåverkan!

Vi återkommer med fler kommentarer när vi hunnit detaljstudera utredningen.

Peter Bäckström
Laddaelbilen.se

Kommentera gärna:

 • Peter B • 22 december 2013 13:11:29
  Micke, tack för ditt inlägg i denna ödesfråga. Vi välkomnar fler inlägg om detta och återkommer själva efter helgerna med mer!
 • Peter B • 22 december 2013 13:07:14
  ...finns om elnätet har marginal att göra detta. Så är det inte överallt, speciellt om flera i samma område önskar detta. Ett alternativ är ju lägre eltaxa på natten. Det hjälper också om du sätter in en intelligent wallbox med laststyrning. Vi kan hjälpa dig med det.
 • Peter B • 22 december 2013 13:00:01
  Tack för ditt förslag Olle! Möjligheten att säkra upp med större huvudsäkring finns om elnätet
 • Olle • 17 december 2013 20:38:30
  Detta har jag föreslagit Karlstad elnät. Undrar om de lyssanar....


  Beskrivning: Styra elförbrukning till nattetid

  I dag så kör vi våra hushållsmaskiner på nätterna tvättmaskin och diskmaskin är programerbara och möjliggör sådan planering av stömförbrukning. Detta gör att vi kan ha 16 Ampere huvudsäkring.

  Vi funderar nu på att skaffa elbil, bland annat för miljöns skull. Den kommer att behöva laddas på nätterna. Helt i linje med det kommunala elbolagets önskemål.
  Det innebär att familjen elförbrukning kommer bli högre nattetid. Skall det även i framtiden vara möjligt att köra hushållsmaskinerna på nätterna kommer vi behöva säkra upp huvudsäkringen eller öka strömförbrukningen på dagtid. Helt emot kommunala bolagets önskemål.

  För att vi skall kunna göra den miljöinsats som vi är beredda på att göra kommer vår elnätskostnad att öka, eller att strömförbrukningen dagtid ökar.

  FÖRSLAG Kommunens bolag bör därför erbjuda högre avsäkring på huvudsäkring utan kostnad till familjer med elbil.
  Detta i syfte att kunna styra elförbrukningen till de tider då övrig belastning på nätet är som lägst.
 • Micke • 17 december 2013 19:18:22
  Bioråvara till fordonsbränsle är det absolut viktigaste området för att få en stor förändring snabbt, speciellt syntetdiesel (och kanske även etanol från trämassa om möjligt).
  Kollektivtrafiken har ökat andelen förnyelsebart med 20 procentenheter på endast fyra år tack vare fordonsbränsle på bioråvara. Andelen bilar som drivs helt på syntetdiesel motsvarar över 300 000 stycken, detta på mindre än tre år.

  Förutom att det är det bästa enskilda sättet till en stor förändring så leder det även till att vi kommer att ha en exportvara baserad på den svenska skogsindustrin till de länder som inte ställer om lika snabbt som Sverige förhoppningsvis kommer att göra samtidigt som den allt mer hotade pappersindustrin får ännu en inkomstkälla för framtiden.

  Detta kombinerat med effektivare motorer och (mycket!) mer eldrift i alla dess former.

  Till 2020 hade jag gärna sett att ingen bil som släpper ut över 90 gram/km får säljas i detta land samtidigt som alla bilar mer en prislapp på över 200 000 måste ha inpluggningsbar räckvidd på el på minst 50 km.

Nyhetsarkiv

Senaste kommentarer

Senaste nyheter

Etikettmoln