Vindandelar från O2 ska ge el till Volkswagengruppens elbilar

O2 producerar vindkraft O2 producerar vindkraft


Volkswagen-koncernen satsar stort på elbilar och första bilen som serietillverkas är Volkswagen e-up! Genom ett unikt samarbetsavtal med vindkraftsbolaget O2 lanseras e-up! och gruppens kommande elbilar på den svenska marknaden med en helt ny typ av elavtal kring vindandelar. Därmed uppnås nära noll koldioxidutsläpp i hela kedjan och bränslekostnaden blir ca 3 000 kr/år.

Samarbetsavtalet innebär att de som köper en elbil från Volkswagen Group Sverige (Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda och Volkswagen Transportbilar) även erbjuds att teckna ett elavtal med O2 om vindandelar i ett vindkraftverk som är etablerat på Fallåsberget i Gästrikland. Vindandelarna är en förutsättning för att få egenproducerad förnybar el till självkostnadspris. De kan köpas eller hyras och just möjligheten att hyra andelar till en månadskostnad är en helt ny produkt på marknaden och exklusiv i samarbetet.

Volkswagen-koncernen tror att eldrift kommer att bli en allt viktigare del av framtidens mobilitet. Därför kommer man att lansera ett större antal rena elbilar men också laddhybrider. Först ut blir Volkswagen e-up! som har premiär senare i höst. Fördelarna med elbilar är dess låga påverkan vad gäller utsläpp av koldioxid. Detta förutsatt att bilen laddas med förnybar el. Samtidigt innebär eldrift låga driftskostnader för föraren.

Att O2 arbetar med hela värdekedjan vid etablering av vindkraft var viktigt i Volkswagen Group Sveriges val av samarbetspartner. 

- Vi räknar med att många som köper elbilar från oss även tecknar avtal kring vindandelar eftersom man vet precis var elen kommer ifrån, att det ger största möjliga miljönytta och dessutom är prisvärt. Vi valde att skriva samarbetsavtal med O2 eftersom de jobbar 100 procent med förnybar energi och erbjuder egenproducerad el, säger Stefan Nygren, som är e-Mobility Manager hos Volkswagen Group Sverige.

En elbil beräknas ha en årsförbrukning av el på 3 000 kWh, vilket täcks av tre vindandelar. Bränslekostnaden med hyrda vindandelar blir ca 3 000 kr/år i jämförelse med en bensinbil som ligger på ca18 000 kr/år. 

Vindandelar ger ännu större och mer direkt miljönytta än vanlig miljömärkt el, eftersom man är med och finansierar uppförandet av nya vindkraftverk. Ju mer ny vindkraft som tillförs systemet desto grönare blir den totala energimixen och beroendet av fossila energislag som t e x kol minskar. Dessutom är v indandelarna är märkta med Bra Miljöval, vilket innebär att vindkraftverket på Fallåsberget uppfyller särskilt hårda krav i den lokala miljön. 

- O2 verkar för ett förnybart elsystem. Genom samarbetet med Volkswagen-gruppen kan vi även bidra till att minska behovet av fossila bränslen i våra bilar. Tillsammans kan vi driva utvecklingen mot en mer hållbar framtid, säger Linda Burenius Magnusson, VD för O2 Vindel.

Faktaruta - jämförelse bensinbil och elbil vid hyra av andelar

Förutsättningar
Förbrukning elbil: 2 kWh per mil
Körsträcka per år: 1500 mil/år 
  
 
Kostnad/mil kr
Vanlig bil bensin: 14,60 kr, snittpris 2013   enl SPT. Antagande om 0,83 liter/mil.
Elbil hyra andelar: ca 2,00 kr. Totalpris   inkl. skatter och avgifter. 
  
  Totalkostnad per/år kr
Vanlig bil bensin: 18 000kr Elbil hyra andelar: 3 000 kr
Bilder – se bifogade filer

Om Volkswagen-koncernen 
Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Porsche. Under 2012 sålde Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 74 400 personbilar och hade därmed en marknadsandel på 26,6 procent av den svenska personbilsmarknaden. Dessutom sålde man 12 100 lätta transportbilar vilket är 30,9 procent av transportbilsmarknaden. Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG, som sålde 9,1 miljoner bilar på världsmarknaderna under 2012. 

Om O2 
O2 utvecklar, bygger, finansierar och driver vindkraftsparker. Företaget är ledande inom storskalig 
landbaserad vindkraft i Norden. Tillsammans med sina partners och investerare driver O2 
kontinuerligt utvecklingen mot en hållbar framtid. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. 
För ytterligare information besök www.o2.se

För mer information, kontakta: 
Marcus Thomasfolk, informationschef Volkswagen Group Sverige AB, 070-35 896 57, 
marcus.thomasfolk@volkswagen.se eller Linda Burenius Magnusson, vd för O2 Vindel, 070-395 34 14, linda.magnusson@o2.se 
 

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Senaste kommentarer

Senaste nyheter

Etikettmoln