Låt inte regeringens utredning bli en käpp i hjulet

Det är för lite och det går för långsamt Det är för lite och det går för långsamt

Andy Rietschel som är ansvarig utgivare för Laddaelbilen.se och vd på konsultföretaget Easycharge, skriver idag på Supermiljöbloggen.se och deras Kolumn. "Vi har inte tid att vänta och vi har inte tid att komma med halvdanna förslag! "

Regeringen formulerade 2009 ett mål om En fossiloberoende fordonsflotta år 2030, vilket även om det kan tolkas på flera olika sätt, är ett av de tuffaste målen i världen för att fasa ut fossila drivmedel. Att Anna-Karin Hatt för drygt ett år sedan tillsatte en utredning om hur detta egentligen skulle gå till och hur man skulle definiera målet var därmed mer än behövligt.

Utredningens ordförande Thomas B. Johansson och sekreterare Per Kågeson, presenterade under Almedalen sitt huvudsakliga förslag om Bonus-Malus. Kort förklarat ett finansiellt system som bestraffar de som köper bilar med höga utsläpp och belönar de som köper bilar med låga eller inga utsläpp. Det är ett smart huvudsakligt incitament som är kostnadsneutralt men som kan utformas på lite olika sätt. Utredningens preliminära förslag är tänkt att ge en maximal bonus på 45 000:- för t ex elbilar. Problemet är att dels är det föreslagna stödet alldeles för litet och dels riskerar det att komma för sent.

I utredningens preliminära skrivelse av kapitlet om elektrifiering, skrivs följande om den nuvarande Supermiljöbilspremien som är utformad av Transportstyrelsen.

” Supermiljöbilspremien på 40 000 kronor har inte lett till någon stark eller snabbt ökande efterfrågan på elbilar och bara till en måttlig ökning av intresset för laddhybrider.”

Med tanke på att beståndet av elbilar och laddhybrider idag är ca 0,6 promille av personbilsflottan, eller närmare bestämt 2684 stycken den 1 september 2013, är denna skrivelse mer än korrekt. Det är därför svårt att förstå hur utredningen har resonerat när de endast vill utöka det finansiella bidraget med 5 000:- för bilar med nollutsläpp. Det är inte direkt så att det skulle påverka folks val av bil. Utredningen behöver initialt fördubbla de föreslagna Bonus och Malus-nivåerna för att folk ska reagera ordentligt och tänka om. För den stora massan är pengarna trots allt fortfarande viktigare än miljön, och systemet är fortfarande kostnadsneutralt och anpassningsbart.

Än mer skrämmande är att utredningens förslag ser ut att hamna i en klämsits under ett valår, vilket innebär att det primära förslaget med Bonus-Malus riskerar att skjutas på framtiden så att det inte implementeras före den 1 januari 2016. Det märkliga är att alla partier under Almedalsveckan trots allt var positiva till ett Bonus-Malus system, men byråkrati och politik sätter käppar i hjulen för en snabb implementering. Om vi ska försöka få fram 1 miljon elbilar och laddhybrider på våra vägar före 2030, behöver det säljas mellan 60 000 - 70 000 elbilar varje år eller 5000 - 6000 per månad. Det kan jämföras med de 96 stycken elbilar som tillkom i Sverige under augusti månad 2013.  

Vi har inte tid att vänta och vi har inte tid att komma med halvdanna förslag!

Nu krävs det snabba krafttag om vi ska förändra vår fordonsflotta före 2030 till något som inte förorenar vår närmiljö med cancerframkallande dieselpartiklar, skapar buller och extra CO2-utsläpp. Bygg laddinfrastruktur åt kunder och anställda, skapa egna lokala incitament och föregå med gott exempel genom att köpa in elbilar till den egna flottan. Naturligtvis är det bästa att inte köra någon bil alls, men måste man, så finns den miljövänliga tekniken tillgänglig för alla, rakt framför våra ögon. Det enda som krävs är ett något förändrat användarbeteende och en vilja att göra något.

Även om andra alternativa drivmedel såsom biogas, etanol och vätgas med bränsleceller också kommer att attrahera en del, är det just elbilar som i stort sett alla biltillverkare satsar på under den närmaste tiden och också där den största tillväxten kommer att ske. De kommande 2 åren förväntas mer än 40 nya elbilsmodeller lanseras i Europa och i Sverige, däribland elbilar som bland annat är tillverkade av Nissan, BMW, Volkswagen och nya men teknikledande Tesla Motors.

Detta är ett skrik ut i mörkret till alla som har att göra med transporter och som bryr sig om denna planet och vårt land - privatpersoner, företag, organisationer och myndigheter. Våga satsa på elbilar trots att det är kantat av ny teknik, lite nya komplicerade uttryck och till en början kan anses vara något dyrare. Vänta inte på en utredning som riskerar att komma med för tama förslag och hamna i kölvattnet av politiska svallvågor.

Var inte rädda för att tänka utanför det ramverk som den fossila oljeindustrin vill att vi ska tänka, det vinner vi alla på i längden. Men vi behöver göra det nu. 

Kommentera gärna:

Laddaelbilen.se ansvarar ej för innehållet i kommentarerna. Genom att kommentera innehållet godkänner ni också våra allmänna villkor om användaruppförande enligt §5.Ej relaterade inlägg kommer att plockas bort.

 • Peter Köhlin • 4 september 2013 22:05:19
  Håller fullständigt med, just nu står Obama och berömmer Sverige för att vi kommit så långt...Vi har ju inte kommit någonstans! Norge skall gratuleras, där händer det saker. Vi som inser fördelarna måste hjälpas åt att övertyga andra på alla plan så att vi får igång någon form av efterfrågan som kan sätta fart på händelserna. I min kommun finns inte en enda laddare uppsatt av kommunen som påstår sig välkomna den nya tekniken vad gäller framtida bränslen...Jag försöker påverka på mitt arbete genom att förklara att min elbil faktiskt knappt kostar något, i drift, de forna fossilräkningarna är borta. Problemet hos många (privatpersoner) är att de tänker kortsiktigt. Det höga priset avskräcker och man kan inte räkna hem ett köp för man inser inte hur stor del driften faktiskt utgör sett över tid. Fortsätt kämpa alla därute, övertyga, förklara, sälj!
 • Andy Rietschel • 4 september 2013 15:00:52
  Naturligtvis är det så och korrigerat. Tack!
 • Elbils-Lennart • 4 september 2013 13:23:41
  Äntligen någon som säger som det är i stället för att bara skönmåla och släta över: "Det enda som krävs är ett något förändrat användarbeteende och en vilja att göra något." Om inte Sverige går från utredning till handling mycket snart är risken överhängande att vi förlorar vårt anseende som industrination och miljöföredöme. Men framför allt fortsätter vi oförtrutet att göra vår planet till en allt sämre plats att leva på.

  Tyvärr smög sig nog ett litet räknefel in i artikeln: "Med tanke på att beståndet av elbilar och laddhybrider idag är ca 6 promille av personbilsflottan..." Så vitt jag kan förstå är det tio gånger värre än så, alltså 0,6 promille av Sveriges personbilar är laddbara idag.

Nyhetsarkiv

Senaste kommentarer

Senaste nyheter

Etikettmoln