8 politiska åtgärder som kan gynna elbilen

Annie Lööf testar att köra elbil Annie Lööf testar att köra elbil

Nästa vecka drar Almedalsvecka igång och detta år är evenemangen hela 20% fler än 2012 och som alltid blir det även detta år fullt med seminarier kopplat till elbilar och laddinfrastruktur. Laddaelbilen.se listar här 8 politiska åtgärder som kan gynna elbilen.

Under föregående års Almedalsvecka tillsatte Energiminister Anna-Karin Hatt utredningen om hur målet om en fossiloberoende fordonsflotta ska uppnås. Ordföranden Thomas B. Johansson och sekreterare Per Kågesson som fick uppdraget, förväntas komma med sin rapport i slutet av detta år.

Enligt de uppgifter som har läckt ut förväntas det huvudsakliga förslaget bygga på ett Bonus-Malus system som även branschorganisationen Powercircle och den ideella föreningen Grön Bilister tidigare har förespråkat. Med andra ord låt de utsläppstunga fordonen betala för premierna till de fordon som släpper ut lite. I grund och botten ett mycket bra förslag som också är kostnadsneutralt för stadskassan.

Men tills att utredningens fulla rapport kommer och konkreta beslut på regeringsnivå fattas, kan vi mycket väl vara inne på 2015 eller i värsta fall 2016. Det är för sent och sätter Sverige i kölvattnet på flera andra länder samt riskerar att stjälpa målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Därför listar Laddaelbilen.se 8 politiska åtgärder (både på regeringsnivå och kommunal nivå) som kan vidtas redan nu och som bör spridas ut under Almedalsveckans elbilsevenemang. Sprid gärna denna lista till din lokala politiker.

1. Trängselskattbefria elbilar

Ta bort trängselskatterna för eldrivna fordon. Även om det är en ”trängsel”-skatt så är avgiften lika väl ansedd som en miljöskatt för de flesta storstadsbor. En trängselskattbefrielse skulle kunna spara upp till 10-15 tusen kronor per år åt elbilsägare och skattebortfallet skulle kunna kompenseras med en höjd avgift för fossildrivna fordon.

2. Jobba med snabbladdinfrastrukturen

Idag finns 15 CHAdeMO-snabbladdare i Sverige. Om varje kommun skulle installera 1 snabbladdare var, skulle vi snabbt ha 290 stycken spridda på lagom avstånd. En minimal kostnad på ett par hundra tusen kronor för varje kommun, bara för att visa att de menar allvar i att stödja regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta.

3. Tillgodose behovet och efterfrågan till publik normalladdning

Många som vill ha elbil bor i våra storstäder, men tillgången till publik normalladdning är i stort sett obefintlig. Idag är det mycket mer komplicerat att äga en elbil än en fossilbil i våra storstäder och detta måsta ändras på. Tillgången till laddinfrastruktur är A & O.

4. Inför miljözoner i städer

Förbjud bilar med fossila drivmedel i citykärnor. Det kan enkelt börja med några kvarter för att varje år utökas till en större del av storstäderna. Framkomligheten ökas och trängselskatten blir effektivare samtidigt som företagare och privatpersoner tvingas till en omställning.

5. Utöka möjligheten till gratis parkering

Redan nu erbjuds gratis parkering för elbilar på vissa platser i landet, men det är långt ifrån tillräckligt. Parkeringsförmånen bör dessutom vara kopplad till elbilen och inte till ägaren, som ibland är fallet idag.

6. Sluta snacka, gör istället

Flertalet kommuner och företag har satt upp mål om att de ska köpa in elbilar och sätta upp laddinfrastruktur, men mycket lite händer. Om besluten nu är tagna, se också till att budgetera och göra inköpen istället för att låta det bli tomt prat. Har ni tänkt att köpa in 5 elbilar, köp 10 istället!

7. Utbilda personalen och beslutsfattare

Elbilar handlar om ett nytt användarbeteende och ny teknik. Om det saknas kunskap skjuts gärna besluten på framtiden. Redan nu finns det utbildningar inom elbilar och laddinfrastruktur som guidar både företag och kommuner i rätt riktning, utnyttja kunskapen på ett effektivt sätt!

8. Förbjud försäljning av fossildrivna bilar från 2015!

Låter det extremt? Ja, men om Norge kan så kan vi också! Det norska regeringspartiet Socialistisk Venstre vill förbjuda bensin- och dieseldrivna bilar från 2015. Enligt norska finansminister Kristin Halvorsen är förslaget både realistiskt och genomförbart. De tekniska alternativen finns. Tycker man att 2015 är för nära? Sätt 2018 som förbuds år istället, men kom ihåg att det tar ca 20 år att fasa ut en bilflotta och då är vi redan på 2038.

Vad tycker du att politikerna ska göra för att gynna elbilen?

Kommentera gärna:

Laddaelbilen.se ansvarar ej för innehållet i kommentarerna. Genom att kommentera innehållet godkänner ni också våra allmänna villkor om användaruppförande enligt §5.Ej relaterade inlägg kommer att plockas bort.

  • Mats Hägglund • 28 juni 2013 22:32:14
    Har ett Politiskt förslag till, se till att elbilar (deras ägare) slipper betala förmånsskatt på p-platser på jobbet, detta kanske går att få in under punkt 5.

Nyhetsarkiv

Senaste kommentarer

Senaste nyheter

Etikettmoln