Dåligt utbud av laddplatser

Det blir svårare och svårare att ladda elbilen Det blir svårare och svårare att ladda elbilen

Nyckeltalet CPEV – Charging Point per Electric Vehicle, eller Laddplats per Elbil, är ett nyckeltal som mäter hur väl utbyggd offentlig laddinfrastruktur är. Enligt konsultbolaget Easycharge har CPEV sjunkit från 0,38 i augusti 2012 då mätningarna började göras, till endast 0,18 under mars månad.


Trots att ökningen av elbilar och laddhybrider i Sverige sker förhållandevis långsamt ur numerära perspektiv, går det uppenbarligen ännu långsammare med laddinfrastrukturuppbyggnaden. Men att prata om hönan eller ägget är ett resonemang som tyvärr inte har mycket grund idag med tanke på att elbilarna både finns och ökar i bestånd. Utmaningen ligger i att veta var infrastrukturen är mest behövd och vilken typ av infrastruktur som bör byggas.


De flesta elbilar laddas idag på arbetsplatsen eller i hemmet och i grova drag sker därför ca 80 procent av all laddning på dessa ställen enligt theevproject.com, som mäter olika beteenden hos Nissan LEAF och Chevrolet Volt ägare. Men detta betyder självklart inte att vi ska prioritera ned offentlig laddinfrastrukturuppbyggnad utan snarare tvärtom, vi vet ju att 20% av laddningen sker utanför hemmet.


Många gör det trots allt alldeles för lätt för sig och säger att vi väntar tills att våra kunder skriker efter elbilsladdning, det många missar är som sagt att efterfrågan redan finns, men parkerings- eller fastighetsägarna känner inte till det. Informationen om fastighetsägare eller parkeringshus kan ordna laddning för elbil är dessutom oftast mycket dålig och det går tillbaka till det faktum att de som förvaltar parkeringsplatserna också oftast har undermålig kunskap om laddinfrastruktur och elbilar. Resultatet ser vi ovan med ett ständigt sjunkande CPEV på 0,18.


Ett annat resultat vi ser är att de få och väl placerade laddplatser som finns idag, är ständigt besökta och oftast mycket använda. Inte minst på t ex Arlanda ser vi hur attraktiv elbilsladdning kan vara om det byggs på rätt plats, förmodligen skulle den ha kunnat göras ännu mer attraktiv i flera avseenden om det hade ägnats lite mer eftertanke.


Men problemet handlar till syvende och sist om att utbyggnaden av laddplatser går på tok för långsamt, framförallt i storstäderna. Det finns en stor risk att förvaltare av parkeringsplatser inom kort kommer få ta till paniklösningar för att lösa kommande kunders krav på elbilsladdning och detta kan få en mycket oönskvärd utveckling. Både för elbilisten och för den som äger parkeringsplatsen.

Kommentera gärna:

Laddaelbilen.se ansvarar ej för innehållet i kommentarerna. Genom att kommentera innehållet godkänner ni också våra allmänna villkor om användaruppförande enligt §5.Ej relaterade inlägg kommer att plockas bort.

Nyhetsarkiv

Senaste kommentarer

Senaste nyheter

Etikettmoln