Annie Lööf tar del av elfordonsrapport

Annie Lööf tog idag emot rapporten Annie Lööf tog idag emot rapporten

Med Volvo och statliga Vattenfall i fokus överlämnades rapporten "Roadmap: Sweden" idag till näringsminister Annie Lööf på Vattenfalls nya huvudkontor i Solna. Rapporten är tänkt att vara en färdplan för att främja elfordon i Sverige, nå klimatmålen och samtidigt stärka den svenska konkurrenskraften.


Seminariet inleddes med ett kort välkomstanförande av Annika Ramsköld på Vattenfall och fortsatte med en genomgång från Annie Lööf om hur hon ser på omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta ur ett näringslivsperspektiv. Hon efterlyste långsiktiga spelregler och vill trycka på regeringen om att få in ett "Bonus-Malus"-system som kan påverka elbilsförsäljningen positivt.


Bonus-Malus är ett i grunden franskt system där man ger utsläppstunga fordon en straffavgift som finansierar en premie åt fordon med låga eller nollutsläpp, läs elbilar. Systemet är kostnadsneutralt och framtidssäkrat och har redan förordats av många instanser som det absolut bästa systemet. Hur stor premien för elbilar skulle tänkas kunna bli i ett sådant system är för tidigt att spekulera om, likaså när det skulle kunna implementeras.


Annie Lööf vill också behålla nedsättningen av förmånsbeskattningen på tjänstebilar drivna av el och lät generellt väl påläst i frågan om fordon trots att utredningen om en fossiloberoende fordonsflotta faktiskt ligger hos IT och Energiminister Anna-Karin Hatt. I flera avseenden är det faktiskt något märkligt att det var Annie Lööf som tog emot utredningen och inte Anna-Karin Hatt.


Trots Annie Lööfs relativt breda kunskap i frågan lyser den tekniska okunskapen igenom när det kommer till laddning av elbilar. Likt många andra verkar hon tro att den största delen av infrastrukturproblematiken kan lösas genom att ladda i befintliga vanliga uttag i folks garage. Med den inställningen är det lätt att frågan om subventionering av laddinfrastruktur försvinner.


Annika Ramsköld och Paul Gustavsson från Volvo fortsatte genom att kortfattat redogöra för färdplanens centrala slutsatser innan en officiell överlämning skedde.


De centrala slutsatserna lyder:


1. Regeringen bör tillsätta en nationell samordning som skapar förutsättningar för introduktion av elfordon. Genom samordning ökar nyttan av investerade resurser och risken för nationella eller kommunala särlösningar minskar.


2. Kraftsamla för att skapa fokuserade, sektorsövergripande demonstrationsmiljöer i landet. Det finns redan många initiativ i Sverige - utmaningen är att koppla ihop dem. Därför behövs en fokuserad satsning på "elektrifieringsnav" där aktörer samlas över branschgränser och användare från olika samhällsområden.


3. Stimulera kundefterfrågan genom konkreta satsningar och kostnadseffektiva åtgärder. Färdplanen föreslår 26 åtgärder som adresserar de utmaningar och möjligheter som finns. Det handlar om att med små medel bygga intresse och stimulera efterfrågan, om att skapa en trygghet genom tydlighet och långsiktighet som marknaden kan byggas på. Satsningarna bör utformas på ett sätt som gynnar kompetensutvecklingen i Sverige och vår internationella konkurrenskraft.


Publiken fick därefter chans att ställa frågor.


Håkan Mattson från Dagens Industri frågade när det kommer gå att köpa en renodlad elbil från Volvo. Till svar fick han att Volvo inte ser någon affär i den rena elbilen och har valt laddhybrider som den dominerande lösningen i deras kommande modeller. Som en liten biltillverkare är det naturligtvis förståeligt att man undviker att ta risker, men det är samtidigt märkligt att den kunskap och teknik som Volvo samlat på sig via C30 Electric projektet ska dö ut, utan att efterföljas av en produktionsbil driven enbart på el - speciellt med en relativt stark kinesisk huvudägare. Det är samtidigt svårt att se varför flertalet andra biltillverkare uppenbarligen kan och vill producera rena elbilar.


Tron på att laddhybrider kommer dominera marknaden beror naturligtvis på vilka modeller som kommer introduceras och säljas och det är naturligtvis klart att rapporten har ett stort inslag av både Volvo och Vattenfalls verksamheter och målsättningar med V60 Laddhybrid. Även om de flesta branschaktörer har medverkat till rapporten, så är det Volvo och Vattenfall som har varit de drivande parterna och de som verkar ha fått mest utrymme i styrgruppen.


Fler frågor från publiken kom från intresseorganisationen Power Circle som testa Annika Ramskölds detaljkunskaper kring laddning av elfordon. Publiken var inte helt övertygad.


Annie Lööf var tvungen att avvika seminariet i förtid och en mindre paneldebatt följde därefter.


Fokuset är klart och branschen är till stor del enad– en större elektrifiering av fordonsflottan är oundviklig men det krävs tydliga spelregler och klarsynta politiska och effektiva styrmedel för att nå dit så snabbt som möjligt. Egentligen är det inget som vi inte redan känner till, men budskapet är samlat.

 

Kommentera gärna:

Laddaelbilen.se ansvarar ej för innehållet i kommentarerna. Genom att kommentera innehållet godkänner ni också våra allmänna villkor om användaruppförande enligt §5.Ej relaterade inlägg kommer att plockas bort.

  • Mats Hägglund • 27 mars 2013 22:28:22
    Det skulle vara intressant att förstå hur Volvo resonerar. Personligen har jag som långpendlare (15 mil /dag) beställt en Fluence Z.E. vilken inte kommer att bli dyrare än att köra en gammal 9000 pga de höga bränslepriserna.
    Att däremot skaffa en laddhybrid och pendla sönder blir en betydligt dyrare affär, både i fråga om inköp och underhåll. Räckvidden är ett problem om man inte har två bilar (om man t.ex. skall till fjällen) men då kostnaderna att köra en elbil är så låga så kommer detta bli en mycket intressant förmånsbil att äga för lång pendlare. Då batteriutvecklingen hela tiden går framåt så är det enda man som elbilsköpare behöver fundera över är hur ett utbyte skall ske till en effektivare batteribank i framtiden för elbilarna har möjlighet att nå en mycket lång livslängd pga sin enkla teknik.

Nyhetsarkiv

Senaste kommentarer

Senaste nyheter

Etikettmoln