Hur många elbilar behöver vi köpa?

Elbilsutveckling i Sverige? Elbilsutveckling i Sverige?

För att uppnå regeringsmålet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 kommer det krävas att flera parallella spår följs åt. Ett spår bygger på elektrifiering av fordonsflottan och flera förutredningar pekar på att det faktiskt är möjligt att uppnå ett bestånd på ca 1 miljon elbilar år 2030.


Men den 1 mars 2013 hade vi endast 2029 stycken. Så i vilken takt behöver vi egentligen köpa elbilar? Hur många behöver säljas?


Låt oss för enkelhetens skulle uppskatta att beståndet av bilar varken ökar eller minskar fram till 2030 och att försäljningstakten är konstant på ca 20 000 bilar per månad. Om 1 miljon elbilar fördelas över 17 års tid innebär det i ett linjärt perspektiv att vi måste köpa 58 824 stycken elbilar per år, 4902 per månad, eller 163 bilar per dag för att uppnå målet. Det motsvarar i sin tur ca 24,5% av månadsförsäljningen i Sverige, förra månaden ökade beståndet med 271 elbilar, vilket betyder att vi alltså behöver öka försäljningen med 1 709 % från dagens nivåer, med start nästa månad.


Alla förstår ju att en sådan försäljningsökning inte är möjlig men kanske kan det göras på ett annat sätt? Kurvan kan naturligtvis göras exponentiell för att uppnå samma värde, men ju längre tid det tar innan försäljningen kommer igång desto kraftigare behöver försäljningen öka. I ett scenario pekar det på att runt 80 % av bilarna som säljs år 2029 bör vara eldrivna och med den takt som nya eldrivna modeller nu pumpas ut är det trots allt inte helt omöjligt, även om det låter otroligt.


Men i stort alla mer seriösa företag sätter försäljningsbudgetar på samtliga produkter och tjänster och kanske är detta något som även företaget Sverige AB också borde göra för att uppnå sina mål? Det är i alla fall uppenbart att vi redan nu måste se över vilka incitament som företaget Sverige behöver ta till för att öka tillväxten av antal elbilar i Sverige.


Den statliga utredningen om en fossiloberoende fordonsflotta, ledd av Thomas B Johansson är utsedd att utreda bland annat detta och utredningen kommer att bli klar i slutet av 2013. Supermiljöbilspremie och andra påtryckningar till trots ska vi därför inte förvänta oss att något stort händer innan denna utredning är klar. Det bästa vi kan göra medans vi väntar är att helt enkelt köpa en elbil.


För den som väntar på någonting gott....

Kommentera gärna:

Laddaelbilen.se ansvarar ej för innehållet i kommentarerna. Genom att kommentera innehållet godkänner ni också våra allmänna villkor om användaruppförande enligt §5.Ej relaterade inlägg kommer att plockas bort.

Nyhetsarkiv

Senaste kommentarer

Senaste nyheter

Etikettmoln