Då tar Supermiljöbilspremien slut

Spermiljöbilspremien

Fram till och med 5 mars har 460 supermiljöbilspremier betalats ut under 2013. Förutsatt att ökningstakten är konstant innebär det att Transportstyrelsen idag har betalt ut mer än 500 premier under 2013. Det är fler än under hela 2012.


Supermiljöbilspremien ges ut till förstagångsköpare av de personbilar som har ett utsläpp på mindre än 50 g CO2 per km och som inte erhållit någon annan form av statligt eller kommunalt stöd för inköpet. 200 mkr är dedikerad åt premien som fördelas över 3 år. 20 mkr 2012, 80 mkr 2013 och 100 mkr 2014. Det råder stor sannolikhet för att 2013 års premier tar slut 6 månader för tidigt och 2014 års premier riskerar att ta slut nästan 1 år för tidigt.


Om vi antar att försäljningstakten av supermiljöbilar är konstant kommer alltså årets dedikerade premiesumma på 100 mkr ta slut någon gång i augusti. Med tanke på flertalet nya modeller som introduceras under året, finns det risk för att vi hamnar där redan under sommarmånaderna juni eller juli.


Vid Laddaelbilen.se´s förra rapport om supermiljöbilspremien hade Toyota Prius Laddhybrid tagit runt hela 71 % av premierna. Tack vare många registreringar av Volvo V60 laddhybrid har Prius laddhybrid nu fått endast ca 62 % av premierna.


Miljöeffekten av supermiljöbilspremien blir mycket begränsad tack vare den begränsade summan som endast räcker till 5000 elbilar. Dessutom går de flesta premierna som bevisat till laddhybrider och inte till rena elbilar. Flertalet instanser pekar nu på hur felaktigt uppbyggd Supermiljöbilspremien är och kräver en förändring som gynnar avgasfri bilism.

 

Om man är påväg att göra inköp av elbilar till sitt företag är det viktigt att göra sina inköp under 1:a halvåret om man vill vara säker på att få sina premie utbetalad detta år och före årsskiftet 2013/2014 om man vill ta del av supermiljöbilspremien överhuvudtaget. 

Kommentera gärna:

Laddaelbilen.se ansvarar ej för innehållet i kommentarerna. Genom att kommentera innehållet godkänner ni också våra allmänna villkor om användaruppförande enligt §5.Ej relaterade inlägg kommer att plockas bort.

Nyhetsarkiv

Senaste kommentarer

Senaste nyheter

Etikettmoln