EU Kommissionens förslag kritiseras

EU Kommissionens förslag om elbilar och laddinfrastruktur kritiseras EU Kommissionens förslag om elbilar och laddinfrastruktur kritiseras

24 januari kom EU Kommissionens förslag till en "Clean Fuel Strategy" och redan dagen efter replikerade Laddaelbilen.se på ett antal punkter som ansågs oklara och ogenomtänkta. Nu kommer även Gröna bilister och Svensk Energi ut med repliker på detta direktivförslag.


Utöver andra alternativa drivmedel såsom biodrivmedel och vätgas fokuserade Kommissionen på elbilar och laddinfrastruktur. Förslaget ville få ut 8-9 miljoner elbilar i EU till år 2020 vilket motsvarar ungefär 3,6% av bilflottan eller ca 160 000 svenska bilar. Kommissionen ville även ha runt 14 000 offentliga laddplatser i Sverige vid denna tidpunkt. Problemet handlade om att förslaget var ogenomtänkt på flera punkter och gav få möjligheter till att marknaden själv skulle få styra både efterfrågan och teknikval.


Gröna bilister replik lägger stort fokus på gasfrågan och inblandningen av biodrivmedel, men ägnar också en mindre bit angående frågan om laddpunkter för elbilar. Gröna bilister tycker att Kommissionen bör låta nationella förutsättningar styra utplacering av Laddpunkter och inte detaljstyra antalet. De pekar också på att nationella standarder på elnätet och beroende på hur folk bor kan spela en avgörande roll kring hur mycket laddinfrastruktur som behövs.


Svensk Energis replik är direkt riktat till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och är enbart fokuserat på frågan om laddinfrastruktur. Svensk Energi anser att detaljeringsgraden i förslaget är avskräckande. De anser att det finns mycket lite tilltro i förslaget till marknadens förmåga att på egen hand utveckla Infrastruktur eller affärsmodeller för alternativa bränslen.


"Att lägga fast ett visst antal laddstationer per land är för Svensk Energi ett mycket märkligt grepp, vi föreställer oss en utbyggnad i takt med en marknadsutveckling för elfordon. Kunskap om var och hur många publika och privata laddplatser som krävs finns det ännu inte, ej heller tillräcklig kunskap för att nu fastställa hur många som behövs."


"VI välkomnar att kommissionen rent allmänt driver på det internationella standardiseringsarbetet. Det är emellertid tveksamt att i ett direktiv lägga fast tekniska krav i ett legalt Instrument genom att ange en viss standard. VI har inte tagit ställning till vilken standard som är lämplig."


Det Gröna bilister och Svensk Energi återigen belyser är hur ogenomtänkt Kommissionens direktivförslag är och vi lär få se många vändningar på detta innan något står klart. Låt oss bara hoppas på att det inte påverkar marknaden i negativ riktning.


Läs Gröna Bilisters brev här


Läs Svensk Energis brev här

Kommentera gärna:

Laddaelbilen.se ansvarar ej för innehållet i kommentarerna. Genom att kommentera innehållet godkänner ni också våra allmänna villkor om användaruppförande enligt §5.Ej relaterade inlägg kommer att plockas bort.

Nyhetsarkiv

Senaste kommentarer

Senaste nyheter

Etikettmoln