Elbilar i Norge - ett framgångsrecept för Sverige?

Elbilar i Norge

De flesta känner till att Norge under många år har haft mycket goda incitament för elbilar och hos många anses den norska modellen vara ett föredöme kring hur vi ska få ut fler elbilar på vägarna. Men har norrmännen verkligen gjort allt rätt? Kan vi verkligen kopiera den Norska elbilsstrategin rakt av och tro att det fungerar även för oss?

 

Förmodligen inte. En stor del som vi Svenskar måste ta hänsyn till är att vi är ett land i EU. Norrmännen saknar många av de förpliktelser som kommer med ett medlemskap och kan därför göra lite som de vill. Marknaden i Norge har som sagt varit mycket styrd av starka politiska incitament vilket har satt volym och tillväxt före viss kvalité. Kvalité är naturligtvis ett "definitionsord" men ingen kan påstå att t ex Think bilarna är särskilt säkra, även om man tar sig fram smidigt.

 

Men en fördel med politiskt styrda marknaden är att saker kan förändras ganska snabbt och här har Norge bevisat att det går att göra en skillnad, bara villkoren förändras. Det finns dock även andra EU länder som driver på elbilar med bättre styrmedel och funktioner än i Sverige. I Nederländerna har det t ex gjorts många saker som inte har gjorts i Norge, men som fortfarande har gett relativt bra resultat. Likaså i Frankrike och snart även i Tyskland. Andra delar av världen är t ex Kalifornien i USA och Estland.

 

Den svenska supermiljöbilspremien anses tyvärr som ganska tafflig i sammanhanget och som vi tidigare har bevisat, hamnar tyvärr våra skattepengar på fel typ av elbilar. Utöver finansiella incitament, behöver man naturligtvis även se över praktiska, såväl som användarmässiga beteenden för att skapa optimala förutsättningar.

 

Så när den svenska regeringen och de kommunala politikerna inom kort inser att det behövs bättre styrning för att öka antal elbilar på våra svenska vägar, är det viktigt att också notera vissa saker som faktiskt kan förbättras – både politiskt och praktiskt. Det är viktigt att se till Sveriges situation, företag och befolkning och inte enbart köra en copy-n-paste av vad som har gjorts i andra länder.

 

Om vi rent politiskt gör helt rätt, samtidigt som fler modeller av elbilar ut på den svenska marknaden och teknikutvecklingen fortsätter framåt, då har vi alla möjligheter i världen att slippa majoriteten av buller och avgaser inom 20 års tid.

 

Vilka incitament och åtgärder vill ni se för att göra det lättare för elbilar?

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Senaste kommentarer

Senaste nyheter

Etikettmoln