Behöver EU kommissionen vara tydligare och mer påläst om elbilar?

EU och elbilar

EU Kommissionen sätter i sitt senaste uttalande enorm press på både EU-länder och biltillverkare med målet om 8-9 miljoner elbilar år 2020. Det är precis vad som behövs! Samtidigt är det sammanfattande förslaget tyvärr fullt av oklarheter och visar tecken på bristande kunskap vilket ger ett något luddigt intryck.

 

Den första frågan man bör ställa sig är vad menar EU kommissionen när de säger elbilar? I rapporten använder de konstant förkortningen "EV" - Electric Vehicle men utan förklaring till vad det avser. Under begreppet EV ingår nämligen underkategorierna BEV, PHEV, HEV, EREV och FCEV.

 

EU kommissionen skriver bland annat att problemen med "EVs" är höga kostnader, låg energidensitet och hög vikt hos batterier. Detta begränsar körsträckan betydligt. Normal laddning tar flera timmar. Snabb och induktiv laddning samt batteriutbytesstationer kan underlätta. Framsteg inom batteriteknologi är nödvändiga för marknadstillväxt.

 

Vidare skriver kommissionen att saknaden av laddstationer och en enhetlig laddstandard är ytterliggare aspekter som begränsar tillväxten av elbilar.

 

Ska man se det krasst är det dock endast BEV – Battery Electric Vehicles, dvs rena elbilar som omfattas av det kommissionen beskriver ovan. Men inte ens inom BEVs kan man dra alla bilar över en kant eller ta beslut som grundar sig på nuvarande produkter och problem. Räckvidden, energidensiteten och laddningen av en ren elbil är beroende av enormt många faktorer och inte minst av bilmodell, allt ifrån 7- över 50 mils räckvidd är idag bevisad.

 

Förbättringar inom batteriutveckling sker ständigt och kommer precis som datorer och mobiltelefoner fortsätta att förbättras. Batteriutbytesstationer har provats, men är omöjliga att få ekonomi i och att standardisera.

 

En enhetlig laddstandard är vidare ingenting att sträva efter utan bör lämnas åt marknaden att avgöra, något annat är att stoppa utvecklingen mot snabbare och effektivare laddning. Faktum är att för den som är insatt, finns det redan idag ett antal mycket tydliga fördefinierade standarder för elbilsladdning, det är bara bristande kunskap som är en tröskel. Adaptrar kommer att finnas och byggas utan att det ska vara något problem. Det tog runt 15-20 år för mobilbranschen att enas om en laddstandard (som en av världens största mobiltelefontillverkare, A***e, ändå inte vill använda). Så varför ska vi göra saken annorlunda med elbilar?

 

Att generallisera som EU kommissionen gör är mycket pga bristande kunskap och lite som att döma ut mobiltelefonerna på 1980-talet. De var för dyra, för tunga och batteriet räckte i 1 h.

 

En av de få punkter som de däremot har en mycket korrekt åsikt om är att om vi ska uppnå runt 3,6% elbilar år 2020, behöver antalet laddplatser öka rejält. Här kan enskilda politiska styrmedel göra stor nytta för att bygga infrastrukturen och det är precis vad vi behöver. Tekniken och standarder kommer i sinom tid ikapp.

 

Behöver EU kommissionen vara tydligare med sina uttalanden?

Nyhetsarkiv

Senaste kommentarer

Senaste nyheter

Etikettmoln