Unik granskning av Sveriges kommuner

Elbilar & Laddplatser i Sveriges kommuner

Konsultbolaget Easycharge har i en unik granskning gått igenom Sveriges samtliga kommuner och letat efter elbilar och laddinfrastruktur. Sammanställningen visar att Östersund, Tranås, Lund, Åre och Strömstad är Sveriges bästa elbilskommuner. Granskningen visar vidare på att 101 kommuner har 0 elbilar registrerade och 198 kommuner saknar offentlig laddinfrastruktur. Hela 14 kommuner som har fler än 5 elbilar registrerade saknar offentlig laddinfrastruktur.

 

Easycharges granskning omfattar dels det totala beståndet av elbilar och laddinfrastruktur i Sveriges kommuner, men framförallt tre relevanta nyckeltal: antalet elbilar per invånare; antalet elbilar per personbil och antalet laddplatser per elbil.

 

För att få fram de bästa elbilskommunerna har medelvärdet av de tre kvottalens placeringar räknats ut, där lägst resultat ger högst placering. Både mindre och större kommuner samlas bland de 20 främsta elbilskommunerna och den geografiska spridningen i landet är stor.

 

– Tanken med granskningen är att försöka att avgöra hur kommunernas elbilspolitik fungerar och om det går att mäta vilka kommuner som ligger längst fram inom detta område. Att bara se på antalet elbilar och laddplatser ger en mycket sned bild och det är uppenbart att de flesta elbilarna och laddplatserna finns i de största kommunerna. Med relevanta nyckeltal får man istället dels rätt underlag till vilka som är de bästa elbilskommunerna, dels mätvärden som kommuner kan ha nytta av för att skapa bättre förutsättningar för elbilsanvändandet, säger Andy Rietschel, vd för Easycharge.

 

- För oss som har högt satta miljömål är det är viktigt med uppföljning som visar hur läget ser ut på eltrafikområdet säger Anne Sörensson projektledare för Green Highway - demonstration av elbilar i vinterklimat, Östersunds kommun. Kommunen har som har mål att bli fossilbränslefri och energieffektiv och det är glädjande att det börjar rulla många elbilar på gatorna och att det också tack vare Jämtkraft och andra företag finns bra laddmöjligheter inklusive snabbladdning i kommunen och i länet.

 

Den fullständiga rapporten över elbilar & laddinfrastruktur i Sveriges kommuner finns tillgänglig på:

 

http://www.easycharge.se/se/rapporter

Nyhetsarkiv

Senaste kommentarer

Senaste nyheter

Etikettmoln