Elbilar och trängselskatt

Elbilar och trängselskatt

Idag fick Göteborgarna precis som Stockholmarna börja betala trängselskatt, en skatt som de flesta har en åsikt om och som i stort sätt gäller alla bilar, tyvärr även elbilar och laddhybrider. De flesta förare till dessa bilar opponerar sig dock starkt mot detta.

 

Skatten har enligt transportstyrelsen minskat trafiken med 15-18% i Stockholm sedan den infördes 2005 och om man ska tro dessa siffror, är det självklart mycket bra. Anledningen till att Transportstyrelsen vill minska trafiken är naturligtvis för att öka framkomlighet för nyttotrafik och minska de direkta utsläppen i stadsmiljö.

 

En återkommande kommentar till varför även elbilar och laddhybrider ska betala trängselskatt är att de bidrar med trängseln lika mycket som övriga fordon. Men då ska vi återkomma till varför vi har trängselskatt och det är ju för att minska utsläppen. Eftersom en elbil inte ger några utsläpp, kunde detta påstående naturligtvis inte vara mer fel.

 

Dessutom upptar elbilarna endast ca 3 promille av fordonsflottan och beräknas inte uppta någon större del av trafikens totala vägyta de närmaste 5 åren, vilket innebär att elbilar skapar mycket lite trängsel. Visst vore det då ett ypperligt tillfälle att sporra elbilsförsäljningen med ett undantag från denna skatt?

 

Naturligtvis vore det så!

 

Undantaget är lätt gjort med tanke på att det redan finns undantag från skatten, t ex diplomatbilar och motorcyklar är undantagna. Funktionen är med andra ord lätt att programmera in i systemen och kommer inte kosta Transportstyrelsen eller Regeringen många kronor att implementera. Skulle man vilja ha det totalt kostnadsneutralt kan även en "bonus malus" princip nyttjas, dvs större bilar med höga utsläpp ska kosta mer pga att de förorenar mer och tar upp mer plats och elbilar ges tullbefrielse.

 

Regeringen och alla andra riksdagspartier, även miljöpartiet, måste börja göra större skillnad på elbilar och ICE-bilar i sin politik. De dras allt för många slutsatser och tas allt för många beslut där dessa två olika typer av fordon likställs.

Nyhetsarkiv

Senaste kommentarer

Senaste nyheter

Etikettmoln